Zonnepanelen

Duurzaam energie opwekken met zonnepanelen

Tunnels, bruggen en sluizen zijn grote energieverbruikers. Bij de bouw of renovatie van deze infra-objecten spelen maatschappelijke en klimaatdoelstellingen een steeds grotere rol. Als opdrachtgever wilt u een partner die met u meedenkt over innovatieve manieren om energiegebruik te reduceren en circulariteit te verhogen. En het liefst met zo min mogelijk kosten en hinder voor de omwonenden en het landschap. 

Croonwolter&dros kijkt bij ieder project naar duurzame oplossingen. Wij denken graag met u mee hoe energie duurzaam opgewekt kan worden binnen de grenzen en mogelijkheden in de omgeving. Daarbij richten we ons eerst op het reduceren van energieverbruik van de installaties, het niet gebruiken van energie is immers nog het meest duurzaam. Dit doen wij door innovatieve technologieën zoals Solar Optic Fiber (zonlicht over glasvezel) in te zetten. Is er wel energie nodig, dan gebruiken we zonnedaken of zonneparken om energie lokaal op te wekken. En we slaan energie op, zodat we die ook kunnen inzetten als er geen zonlicht is. 

Daarom duurzame energie via Croonwolter&dros

Energie- en kostenbesparend

Zonnepanelen leveren zeer grote energiebesparingen op en zijn daarmee een slimme investering. Niet alleen voor nu, maar ook voor de generaties na ons.

Duurzame drive

Onze medewerkers hebben een enorme drive om duurzame oplossingen in te zetten. Daarom gaan onze innovaties altijd hand in hand met duurzaamheid.

Energieneutraal en circulair

Door lokaal energie op te wekken dragen we samen met u bij aan de klimaatdoelstellingen en doelstellingen voor energieneutraliteit en een circulaire economie.

De nieuwste innovaties om energie te besparen of duurzaam op te wekken, passen wij toe in de Energieneutrale tunnel. Croonwolter&dros lost uw energie-uitdagingen op innovatieve wijze op.

Contactpersoon

Olle de Geest
Programma Manager Duurzaamheid
Zoekt u een partner die met u meedenkt over manieren om energie zo duurzaam mogelijk in te zetten, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving?