Croonwolter&dros stopt energie in de transitie

Hoe de energietransitie kansen creëert voor commercieel vastgoed

In 2050 moet de energievoorziening in heel Nederland duurzaam en CO2-neutraal zijn. Op de route daarnaartoe liggen er voor gebouweigenaren en investeerders in commercieel vastgoed de nodige uitdagingen. Vooral als het gaat om bestaande bouw. Aan welke eisen moet vastgoed voldoen bij de verschillende meetmomenten in 2023, 2030 en 2050? En wat zijn de bijbehorende kosten en baten? Bij Croonwolter&dros lopen we voorop als het gaat om slimme, betaalbare oplossingen voor commercieel vastgoed. Die vergen niet alleen de nodige aandacht en investeringen, ze leveren eigenaren en gebruikers van kantoorpanden ook veel op.

Slimmer energie besparen én opwekken | Smart Energy

‘Een nieuw energieneutraal bedrijfspand opleveren is goed te doen’, zegt Edwin Normann, manager Smart Energy. ‘Een bestaand pand energieneutraal maken, op een betaalbare manier, dát is de uitdaging.’ De afdeling Smart Energy focust daarom zowel op energiebesparing als -opwekking. ‘We adviseren bedrijven hoe ze aan de erkende maatregelen, energielabels en Paris Proof-ambities kunnen voldoen. Daarbij zoeken we eerst het laaghangend fruit: draaien de huidige installaties optimaal, en gaan ze wel uit buiten kantoortijden? Zulke simpele vragen leveren zomaar een energiebesparing van 10 tot 15 procent op.’

Edwin Normann
Manager Exploitatie
“Draaien de huidige installaties optimaal, en gaan ze wel uit buiten kantoortijden? Zulke simpele vragen leveren zomaar een energiebesparing van 10 tot 15 procent op.”
Edwin Normann, manager Smart Energy

Lagere kosten door gefaseerd verduurzamen

Een belangrijk voordeel van het verduurzamingsadvies van Croonwolter&dros is de diepgaande technische kennis en ervaring met de uitvoering. Die ervaring wordt meteen toegepast in het advies. Normann: ‘Zo helpen we gebouweigenaren om Paris Proof te worden aan de hand van een meerjarenplan met een nauwkeurige financiële planning. We knippen de investeringen op in fases en koppelen die aan de natuurlijke vervangingsmomenten van bestaande installatieonderdelen. Zo houd je de verduurzaming betaalbaar.’

Duurzame energie uit eigen bron

Naast een technisch adviesorgaan voor energiebesparing, is de afdeling Smart Energy ook een Energy Service Company (ESCo): een bedrijf dat duurzame energie levert in de vorm van elektriciteit, warmte en koude. ‘Onze ESCo-oplossingen zijn zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw het slimme antwoord op de verplichting om van het gas af te gaan’, zegt Normann. ‘Dat zit hem enerzijds in het feit dat we zonnepanelen en warmtepompinstallaties plaatsen die we zelf financieren en exploiteren. Dat scheelt vooral bij nieuwbouw een enorme investering voor de gebouweigenaar. Daarnaast bieden we een unieke modulaire aanpak met een gefaseerde transitie voor bestaande bouw en voor nieuwbouw een optimaal systeem dat uitblinkt in energie-efficiëntie en onderhoudsvriendelijkheid.’

Standaardisatie in de strijd tegen CO2-uitstoot | ModuleMakers

ModuleMakers is een zelfstandig bedrijf dat gelieerd is aan Croonwolter&dros en technische installaties voor Smart Energy-oplossingen produceert. Arvid Duijzer, oprichter van ModuleMakers: ‘Om te verduurzamen is disruptief handelen noodzakelijk. Daarom bouwen we onze installaties op een centrale locatie in de vorm van koppelbare modules. Op de projectlocatie klikken we ze vervolgens aan elkaar tot een optimaal systeem. De modulaire opzet combineert perfect met de digitale configurator die we speciaal voor commercieel vastgoed ontwikkelden. Hiermee kunnen gebouweigenaren en investeerders al aan de tekentafel exact bepalen hoe duurzaam ze willen gaan, met alle mogelijkheden en de bijbehorende kosten en baten.’

Wout van den Toorn
“Door de productie van installaties te standaardiseren op een centrale locatie verlagen we de kosten van de verduurzaming, de productie van afval én de uitstoot van CO2.”
Arvid Duijzer, oprichter ModuleMakers

Transport- en verpakkingsarm produceren

‘ModuleMakers laat zien dat duurzaam denken een leuk spel is, met een duidelijke win-win’, zegt Duijzer. ‘Door de productie van installaties te standaardiseren op een centrale locatie verlagen we de kosten van verduurzaming. Bovendien zorgen we voor 70 procent minder transportbewegingen en bijbehorende CO2-uitstoot. De leverancier bezorgt bijvoorbeeld maar een keer per week de onderdelen voor al onze projecten. Daarbij hebben we afspraken gemaakt over verpakkingsarme of -vrije aanlevering. De geproduceerde modules worden vervolgens in één transportbeweging naar het project gebracht. Zo reduceren we de tijd en kilometers die technici en toeleveranciers normaal kwijt zijn aan het bouwen van een installatie op de projectlocatie.’

WINST MAKEN MET HET DAK | SOLAR

‘Voor steeds meer zakelijke huurders is een duurzaam imago een belangrijk criterium in de keuze voor een bedrijfs- of winkelruimte’, zegt Solar-expert Martijn van Ek. ‘Dat straalt positief af op hun merk. Daar komt bij dat vanaf 2023 alle kantoorgebouwen in Nederland moeten voldoen aan energielabel C. Een dak vol zonnepanelen draagt aanzienlijk bij aan dat imago én aan een beter energielabel.’

Dak verhuren aan Croonwolter&dros

Voor veel bedrijven is de investering in zonnepanelen te groot. Croonwolter&dros biedt daarom een exploitatieregeling, waarbij de gebouweigenaar zijn dak aan Croonwolter&dros verhuurt. Van Ek: ‘Wij verzorgen dan het volledige traject: van installatie en aansluiting tot onderhoud en contracten met verzekeraars. Het voordeel daarvan is dat gebouweigenaren niet meer afhankelijk zijn van verschillende partijen en profiteren van onze technische kennis en ervaring, zonder dat het ze iets kost. De investering verdienen we terug door de opgewekte stroom terug te leveren aan het net.’

Optimaal rendement

Dankzij de brede ervaring en vergaande technische kennis zijn klanten bij Croonwolter&dros verzekerd van kwaliteit. ‘Voor optimaal rendement moet je namelijk met veel zaken rekening houden’, legt Van Ek uit. ‘De ideale opstelling ten opzichte van de zon, aansluiting op het net en de capaciteit van het lokale elektriciteitsnet. Als de kabels al aan hun maximum zitten, kan er geen energie bij en leveren de panelen niets op. Daarom controleren we altijd de beschikbare capaciteit en werken we nauw samen met de netbeheerders.’

Meerdere oplossingen combineren

Een ander voordeel is de mogelijkheid om meerdere oplossingen met elkaar te combineren. ‘Voor vastgoedspecialist Delta Development Group ontwikkelden we zo’n totaalconcept’, zegt Van Ek. ‘Op het dak van hun nieuwbouwkantorenpark plaatsten we vierhonderd zonnepanelen en in de bijbehorende parkeergarage tien laadpalen, die worden gevoed met de zelf opgewekte energie. Op die manier versterken onze oplossingen elkaar.’

Martijn van Ek
Consultant

Energie besparen door inzicht in gebouwgebruik

Om de energie in een gebouw optimaal te verdelen, heb je inzicht nodig in het gedrag en de voorkeuren van gebruikers. ‘Dat inzicht noemen we ook wel de werkelijke staat van het gebouw’, zegt Smart Buildings-manager Joyce van de Velde. ‘Met ons dataplatform Truestate brengen we daarom locaties en bewegingspatronen van gebruikers in kaart. Vaak kan dat al met bestaande hardware in het gebouw, zoals toegangspoortjes. Voor een nog nauwkeuriger inzicht zijn extra sensoren soms nodig, bijvoorbeeld in gebruikerspasjes, aan bureaus of in vergaderruimtes. Maar dat doen we alleen als die voldoende quick wins opleveren.’

“Door installaties en systemen aan te sluiten op het Truestate-dataplatform, is onderhoud op afstand eenvoudiger uit te voeren. Dat scheelt veel reistijd, reiskosten en CO2-uitstoot.”
Joyce van de Velde, manager Smart Buildings

Installaties bijsturen met algoritmes

Op basis van de verzamelde gegevens in het dataplatform ziet het beheersysteem of installaties niet onnodig aan staan en dus energie verspillen. Het systeem kan vervolgens geautomatiseerd de installaties, zoals de verwarming, ventilatie en verlichting, aansturen. ‘De facilitymanager kan natuurlijk ook handmatig bijsturen, maar in principe is dat niet nodig: de algoritmes in het platform zorgen dat die bijsturing steeds actueler en nauwkeuriger werkt.’

Onderhoud op afstand

Truestate maakt ook onderhoud op afstand eenvoudiger. ‘Alle installaties hebben periodiek onderhoud nodig. Daarnaast krijgen we op jaarbasis duizenden meldingen van technische storingen of onjuiste instellingen’, vertelt Van de Velde. ‘Vaak is er dan niets aan de hand, maar zijn alleen de voorkeuren van gebruikers anders dan de standaardinstellingen.’ Zonde dus om daar het toch al schaarse technisch geschoolde personeel naartoe te laten rijden. ‘Doordat de installaties en systemen allemaal aangesloten zijn op het Truestate-platform, is onderhoud op afstand eenvoudiger uit te voeren. En dat scheelt veel reistijd, reiskosten en CO2-uitstoot.’

Energieverbruik van laadpalen doseren en compenseren

Eigenaren van commercieel vastgoed met een parkeergarage of -terrein ontkomen niet meer aan laadpalen: volgens de nieuwe richtlijnen van de EU moet bij nieuwbouw minstens een op de tien parkeervakken voorzien zijn van een laadpaal. Bij parkeerplaatsen van bestaande bouw is dat een op de twintig in 2025.

“Met onze batterijpakketten laden auto's 's nachts op, zodat we piekbelasting van het algemene elektriciteitsnet voorkomen."
Dieter Bos, manager Mobility

Energie verdelen en terugleveren aan het net

‘Maar,’ zegt Mobility-expert Dieter Bos, ‘een elektrische auto verbruikt nogal wat energie, dus laadpalen trekken het elektriciteitsnet snel leeg. Zeker als het er steeds meer worden.’ Daarom ontwikkelde Croonwolter&dros verschillende oplossingen om het energieverbruik van laadpalen te doseren en compenseren. ‘We ontwikkelden bijvoorbeeld batterijpakketten die je ’s nachts kunt opladen. Daarmee leveren we een dienst aan de netbeheerders, want zo voorkomen we dat iedereen z’n auto oplaadt tijdens de piekmomenten op het algemene elektriciteitsnet, zoals rond etenstijd als alle inductieplaten aanstaan.’ Compenseren gebeurt met de inzet van slimme laadpalen: daarmee leveren de auto’s elektriciteit terug aan het net als er elders juist meer vraag is naar stroom.

Intelligente laadinfrastructuur

Laadpalen hebben ook invloed op de energieverdeling van het pand zelf. Bos: ‘Laatst installeerden we een laadinfrastructuur bij een showroom van elektrische apparaten. Daar is het energieverbruik heel grillig. We meten dan eerst het beschikbare vermogen van de hoofdaansluiting en berekenen voor dat gebouw het optimale rendement, zodat we altijd ruim onder het maximumverbruik blijven en de stoppen er niet uit slaan. Zo’n smart grid, waarin alle laadpalen aan elkaar zijn gekoppeld, stelt je in staat om de energie in het pand geautomatiseerd en optimaal te reguleren.’

Dieter Bos
Consultant

Croonwolter&dros stopt energie in de transitie

Croonwolter&dros heeft de kennis en techniek in huis om eigenaren van en investeerders in commercieel vastgoed te ondersteunen met de energietransitie. Ons advies en onze slimme digitale configurator laten precies zien welke stappen nodig zijn om te voldoen aan de overheidseisen voor 2023, 2030 en 2050. Want het klinkt misschien nog ver weg, maar het is dichterbij dan we vaak denken.

BENIEUWD HOE DIT VOOR U WERKT? LAAT UW GEGEVENS ACHTER EN WIJ NEMEN BINNEN TWEE DAGEN CONTACT MET U OP.