Overkoepelend SCADA - systeem voor duurzame energieopwekkers

1. Samenwerking en teamcommunicatie

Samenwerken met TAI is samenwerken met een ingespeeld team. Omdat we veel energie steken in een gezonde teamgeest kennen we nauwelijks personeelsverloop. De meeste van onze mensen werken al jarenlang met elkaar samen. Dat betaalt zich uit.

Ook in het teamproces met u als opdrachtgever steken we diezelfde energie. Waarom? Omdat een goede werkrelatie cruciaal is voor een goed eindresultaat. Dat gaat verder dan regelmatig bij elkaar zitten. Dan ben je nog geen team. Het geheim is goede communicatie. En dat is echt een kwaliteit waar TAI bekend om staat.

Helder communiceren, afstemmen waar we naartoe willen, zorgen dat elke betrokkene zijn taak weet. Zodat iedereen denkt en handelt als één team. Dat is samenwerken.

2. Plannen en organiseren van complexe softwareprojecten

We zijn in staat om de procesautomatisering van zeer grote, zeer complexe projecten op te pakken. Dat doen we volgens de Agile filosofie. Een iteratieve manier van werken waarbij we in korte cycli steeds een nieuw stukje functionaliteit opleveren en valideren om het daarna verder te verbeteren.

We bouwen dus niet eerst het volledige product om het dan pas te testen en te hopen dat het allemaal goed werkt.

Agile werken en de bijbehorende scrum methode zijn in de IT-wereld heel gebruikelijk. In de OT-wereld zeker niet. TAI was de eerste die deze methode toepaste in de OT-wereld, inmiddels alweer bijna 20 jaar geleden.

3. Integrale systeembeschouwing van begin tot eind

Wij weten wat er nodig is voor een echt integrale systeembeschouwing. Dat is een continu proces. Alleen aan het begin van een project en halverwege samenkomen met de verschillende disciplines om zaken af te stemmen? Dat is vragen om faalkosten.

Wij hameren altijd op een integrale systeembeschouwing gedurende de hele looptijd van een project. Je moet vanaf het begin tot het einde continu met elkaar in contact staan. Procesautomatisering heeft raakvlakken met veel verschillende disciplines. Maar zodra die disciplines separaat van elkaar systeemonderdelen gaan ontwikkelen, dan ontstaan er al snel bugs, zoals verkeerde interfaces, te weinig vermogen, etc.

Die wil je niet pas ontdekken in het veld. Een Integral Factory Acceptance Test maakt daarom standaard deel uit van het proces. Dit is de lakmoesproef waarbij we alle systeemonderdelen samenbrengen en integraal testen.

4. Fabrikantonafhankelijke software ontwikkelen met systems engineering

We willen dat iedereen kan werken met en bijdragen aan onze software. Daarom ontwikkelen we onze systemen in de universele programmeertaal UML (Unified Modeling Language) middels Enterprise Architect.

We delen het te bouwen systeem op in subsystemen, die elk een afgebakende set van taken hebben. Deze manier van systems engineering heeft als voordeel dat anderen makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan het project. En dat we helder hebben wie voor welk (sub)systeem verantwoordelijk is.

Nog een voordeel: eenmaal in bedrijf is het systeem beter en goedkoper te onderhouden. Als ergens iets defect gaat, hoeft niet het hele systeem vervangen te worden, maar alleen dat ene stukje.

5. Machineveiligheid op softwareniveau

Bij machineveiligheid zijn normeringen op hardwareniveau belangrijk. Maar veel machineveiligheidsrichtlijnen kun je ook borgen op softwareniveau. Het voordeel daarvan? Je kunt al in een vroeg stadium uitgebreid testen of aan alle veiligheidsregels is voldaan. En eventuele fouten corrigeren. Dat is aanzienlijk efficiënter.

Wij kunnen uw machineveiligheid borgen omdat we programmeren in software die voldoet aan betrouwbaarheidslevel 3. Dat is het een na hoogste betrouwbaarheidsniveau. Level 4 heeft u pas nodig als u een raket naar de maan wilt sturen.

Alles wat we bouwen met die zeer betrouwbare software, maken we volledig in lijn met de machineveiligheidsvoorschriften. We weten precies wat daarvoor nodig is. Wat we ook weten: hoe je goed programmeert en systems engineering toegepast.

6. Automatische black én whitebox testen, inclusief simulatie

Sinds jaar en dag gebruiken wij testrobots bij grote complexe systemen. Daarin zijn we uniek in de OT-wereld. Met onze testrobot zijn we in staat om automatische testen te genereren op blackbox én whitebox niveau.

De robot inrichten vraagt weliswaar tijd en specifieke kennis. Maar eenmaal ingericht is het een krachtig en zeer waardevol instrument. De robot simuleert niet alleen de persoon aan de knoppen, maar ook alles in het veld via een digital twin. 

Vooral bij langdurige projecten bewijst de testrobot zijn waarde. Bij deze projecten worden in de loop van de tijd steeds nieuwe functies geïntegreerd. Dan is het belangrijk dat je weet hoe de rest van het systeem daarop reageert.

Na iedere test produceert de testrobot een testrapport. Zo krijgt u als opdrachtgever inzicht in de kwaliteit die we leveren. En heeft u de zekerheid dat alle overeengekomen specificaties over het systeem ook echt zijn nagekomen.

7. Werken met projectspecifieke engineeringdatabases

TAI beschikt over een zelf ontwikkelde tool om alle projectdata eenvoudig te beheren. Hierdoor kunnen we vanuit één bron software genereren voor de verschillende systemen. Deze manier van werken staat ook wel bekend als CAPE (Computer Aided Process Engineering).

De tool is met name handig bij grootschalige projecten waarbij zeer veel verschillende systemen met elkaar moeten samenwerken. Bij een wijziging wordt voor elk systeem een eigen, specifieke lijst gegenereerd die door dat systeem wordt uitgelezen. Hierdoor werkt elk systeem altijd met dezelfde, actuele data.

8. Hardware engineering voor aansluiting op veldapparatuur

Wij ontwikkelen niet alleen software maar ook de hardware die nodig is om systemen aan te kunnen sluiten op de installaties in het veld. Denk bijvoorbeeld aan de kasten waar uiteindelijk de apparatuur in komt te hangen, inclusief bekabeling. We hebben daar speciale hardware engineers voor.

Daarmee gaan we een stap verder dan reguliere procesautomatiseerders. Als wij praten over systeemintegratie, dan hebben we het dus niet alleen over software, maar ook over hardware. Want ook aan de hardwarekant hoort alles naadloos op elkaar aan te sluiten.

We ontwerpen niet die slagboom, sluis of bewegende camera. Maar we realiseren wel de aansluiting van de veldapparatuur op het systeem. En we zorgen dat alles werkt.

9. Virtualisatie en bijkomende cyber security aspecten  

TAI heeft ruime ervaring met virtualisatie. Hierbij draaien we al onze projecten op virtuele servers.  Het grote voordeel van virtualisatie is de efficiëntie die dat oplevert . 

Omdat de toegang tot onze systemen via het internet gaat, heeft cyber security daarbij onze hoogste prioriteit. Als opdrachtgever wilt u er absoluut zeker van zijn dat hackers uw systeem niet zomaar kunnen binnendringen. 

Wij delen uw zorg en kunnen u geruststellen. TAI is gespecialiseerd in cyber security. Binnen de geldende normen maken wij al onze systemen volledig cyber secure. En al onze systemen lezen we continu uit. 

Een belangrijke cyber security methode die wij beheersen, is hardering. Dit is een methode om veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te elimineren. Lukt het een aanvaller om toch binnen te dringen? Dan zorgt hardening ervoor dat de aanvaller zo min mogelijk schade kan aanrichten, doordat toegangsmogelijkheden tot onderdelen ook echt zijn uitgeschakeld.