Energiemanagement van wijken en gebieden

Onze dienstverlening voor het managen van decentrale duurzaam opgewekte energie in wijken en / of gebieden bestaat uit de volgende opeenvolgende stappen:

 1. Samen met de klant een energie quick scan opmaken.
 2. Op basis van gebruiksprofielen, bepalen we de opwek- en opslagcapaciteit op locatie alsmede de lokale situatie rondom de netaansluiting. Tevens bepalen we met de klant welke vormen van dienstverlening in eerste aanleg mogelijk zijn.
 3. Een business case van één of meerdere diensten op basis van historische data wordt opgemaakt en met de klant besproken.
 4. Dit resulteert in een implementatie aanpak voor onze Energie & Asset Management Solution.

Wij onderkennen verschillende vormen van dienstverlening die elk afzonderlijk en/of in combinatie tot de gewenste business case kunnen leiden.

De volgende vormen van dienstverlening bieden wij onze klanten aan:

 1. Balancering van de lokale energiestromen
 2. Oplossen van netcongestie / peakshaving
 3. Curtailment / cable pooling
 4. Frequency Containment Reserve
 5. Day ahead markt
 6. Onbalansmarkt passief
 7. Onbalansmarkt actief
 8. Leveren van noodvermogen
 9. Energiebesparing
 10. Hernieuwbare Brandstof Eenheid (HBE)

Onze klanten richten zich vaak op één of meer van deze vormen van dienstverlening, die wij vervolgens middels onze Energy & Asset Management Solution realiseren.