Samen creëren we vooruitgang

Croonwolter&dros is uw infrapartner voor ontwerp, nieuwbouw, renovatie, vervanging, onderhoud en asset management.

Onze technologische oplossingen voor tunnels, bruggen, sluizen, stuwen en keringen zijn toonaangevend en laten iedereen in de keten beter en duurzamer presteren.

Zo komen we samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners elke dag dichter bij ons gezamenlijke doel: een veilige, toekomstbestendige en duurzame infrastructuur. 

Complete infraprojecten uitvoeren en beheersen

Croonwolter&dros is onderdeel van TBI dat diensten levert op het gebied van Techniek, Bouw en Infra. Hierdoor hebben wij brede en gespecialiseerde kennis in huis. Daarnaast werken wij samen met specialisten, zodat wij uw complete infratraject multidisciplinair kunnen uitvoeren en beheersen. Wij zijn uw partner voor het gehele traject, voeren de regie en houden rekening met budgettaire en maatschappelijke invloeden. U kunt ons inschakelen als system integrator, maar ook als consultant. 

Bestaande kunstwerken digitaal in beeld brengen

Onze infraspecialisten zoeken doorlopend naar nieuwe en betrouwbare oplossingen die ook duurzaam zijn. Wilt u dat uw infra-assets intelligenter en duurzamer presteren? Wij maken bijvoorbeeld tunnels , bruggen en sluizen energieneutraal en dragen zo met u bij aan de gezamenlijke doelstellingen voor een circulaire economie en aan de klimaatdoelstellingen. 

Wil jij ook meewerken aan de verduurzaming van de infrastructuur in Nederland en daarbuiten? 

Croonwolter&dros is altijd op zoek naar nieuwe collega’s!

Annemarie Rutgers
Manager Commercie & Tendering