Roparun

Dennis zijn motto: “Opgeven is geen optie.”

“Mijn motivatie om me hier voor de 4e keer voor in te spannen, is dat ik wel kan stellen dat we een zeer goed leven hebben ten opzichte van eenieder die te maken heeft met deze ernstige ziekte. Hiermee hoop ik een bijdrage te kunnen leveren zodat de laatste fase voor hun dragelijker zal zijn.”

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.