Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een modern ziekenhuis gericht op goede patiëntenzorg met 2623 medewerkers, 168 medische specialisten en een verzorgingsgebied van ruim 260.000 inwoners. Het ziekenhuis heeft een omzet van ruim 226 miljoen euro en een totale omvang van circa 63.000 m2, bestaande uit een nieuwbouw, oudbouw en een parkeergarage. Het ziekenhuis levert een volledig pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling. Het ziekenhuis vervult daarmee een belangrijke regionale functie.

De regionale functie is beleidsmatig vertaald naar duurzaamheid door het zich te committeren aan de ISO 26000, het internationaal keurmerk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Croonwolter&dros is gevraagd een energie maatwerkadvies voor het ziekenhuis uit te brengen.

Het advies bestaat uit de volgende onderdelen:

1    Beleidsonderzoek

  • benoemen van ambities, het creëren van draagvlak en het verwijzen naar specifieke onderliggende managementsystemen bijvoorbeeld voor energie.
  • opzetten van een energiemanagementsysteem conform de ISO50000-reeks.

2    Haalbaarheid onderzoek regelingen en optimalisaties

  • monitoring, analyse van bestaande energiestromen
  • het in kaart brengen van het onnodig verbruik  
  • optimalisatie voorstellen uitwerken van de bestaande installaties

3    Haalbaarheid onderzoek verlichting

  • haalbaarheidsonderzoek huidige verlichting voor LED verlichting.
  • haalbaarheidsonderzoek aanwezigheidsdetectie verlichte ruimten.

Meer weten over onze werkzaamheden voor de gezondheidszorg?

Gezondheidszorg

Stuur project door