Vervanging en Renovatie A73 tunnels

De A73 vormt voor Limburg een cruciale noord-zuidverbinding tussen Venlo en de A2 bij Echt-Susteren. Sinds 2008 kent deze snelweg twee tunnels in de omgeving van Roermond: de Roertunnel (2.400 m) en Tunnel Swalmen (400 m). Ruim 45.000 voertuigen maken hier dagelijks gebruik van.

Om hinder voor deze weggebruikers en de omgeving zoveel mogelijk te beperken, realiseren Croonwolter&dros en Ballast Nedam de VenR-werkzaamheden in 2023 en 2024. De reguliere onderhoudswerkzaamheden starten per 2 augustus 2022 en lopen door tot minimaal 1 augustus 2027. 

Landelijke tunnelstandaard

Bij de VenR van de tunnel technische installaties van beide tunnels wordt extra aandacht besteed aan de systeemintegratie. Dit wordt gerealiseerd op basis van de landelijke tunnelstandaard, zodat de tunnels voldoen aan de nieuwste normen van Rijkswaterstaat rondom standaardisatie en veiligheid. Binnen het project worden tien van de ruim vijftig technische systemen vervangen, waaronder ventilatie, verlichting, video en audio. De overige tunnelsystemen, inclusief civiele componenten, worden opgewaardeerd waardoor ze een langere levensduur krijgen.

De tien nieuwe (deel)systemen moeten ook voldoen aan de systeemtechnische cybersecurityeisen die in de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS (versie 2.4) staan. Cyber Security for Control Systems (CS2) adviseert en ondersteunt hierbij.

Dit project straalt ook echt samenwerking uit! In deze video een mooie weergave van ons werk en de samenwerking.

MDCM-contract

Het contract bestaat uit de onderdelen Maintain, Design, Construct, Maintain (MDCM). Croonwolter&dros en Ballast Nedam zijn gestart met een transitieperiode van zes maanden (tot 1 augustus 2022). In deze periode werkten we samen met de toenmalige onderhoudsaannemer. Het inzicht dat tijdens de transitie en eerste onderhoudsperiode in de tunnels is verzameld, is de basis voor het 2e onderdeel (Design): de ontwerpfase van de vervanging en renovatie. Gedurende het ontwerp en de uitvoering van de vervangings- en renovatiewerkzaamheden gaat het onderhoud door. Na afronding van het ‘construct’-deel onderhoudt de combinatie de tunnels nog tot 2027.

Tweefasenaanpak

Dit project is opgenomen in het plan van aanpak van ‘Markt Mee in Transitie’ en is één van de vier projecten die aangewezen is om de tweefasenaanpak toe te passen.

Projectmanager Boreas Zandberg van Rijkswaterstaat: ”Toepassing van het tweefasen contract is een nieuwe ontwikkeling binnen Rijkswaterstaat op het gebied van marktbenadering. Met het toepassen van de tweefasen aanpak werken we aan doelmatigheid en efficiëntie, wordt de risicoverdeling tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen beter en eerlijker ingericht en dragen we bij aan een gezonde markt en een betere beheersing van het project.”

Tunnels digitaal in beeld gebracht

Bij vervanging- en renovatiewerkzaamheden is het van belang dat je precies weet wat er aanwezig is. Daarom zijn de Roertunnel en de tunnel Swalmen ook gedigitaliseerd. Hiermee reduceer je faalkosten en kun je sneller en efficiënter renoveren.

Animatie werkzaamheden A73

In een korte animatie is te zien hoe we de Tunnel Swalmen en Roertunnel in de A73 renoveren, wat de weggebruikers hiervan gaan merken en hoe we de hinder kunnen beperken.

Stuur project door