Vervangen 25kV Installatie

Croonwolter&dros heeft de bestaande 25kV inkoopverdeler (AVR en STEDIN) vervangen en fysiek gesplitst. De nieuwe hoofdverdeler van AVR is ondergebracht in een apart, nieuw gebouw. Tijdens de uitvoering van het project werd de warmtelevering aan de diverse AVR klanten waaronder het Sophia Kinderziekenhuis niet verstoord. Tevens kan in de nieuwe situatie de energievoorziening beter worden beheerd en beheerst.

AVR heeft een leververplichting voor warmte aan het Sophia Kinderziekenhuis. Hiervoor heeft Croonwolter&dros o.a. een warmtebuffer aangelegd. Aansluitend heeft Croonwolter&dros opdracht gekregen om de kwetsbaarheid van de overige installaties te onderzoeken. Deze consultancy opdracht omvatte een intensieve samenwerking met AVR. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meer dan 40 jaar oude 25kV Coq – installaties hoognodig aan vervanging toe waren (geen interne lichtboogvastheid en door de leverancier uitgefaseerd). Tevens kon gehoor gegeven worden aan de wens van Stedin voor een ruimtelijke scheiding van de 25 kV installaties.

AVR koos voor een nieuw gebouw voor haar 25kV installatie met een hoge graad van automatisering en toekomst gericht energie management door het integreren van systemen. Tijdens de ombouw moest de energievoorziening (veilig) in bedrijf blijven.
Croonwolter&dros heeft de nieuwe Hoogspanningsinstallatie integraal ontworpen en volledig uitgevoerd.

Stuur project door