Tata Steel, hoog- en laagspanningsinstallaties

Tubes B.V. is onderdeel van Tata Steel Nederland. In Oosterhout produceert het 300 personeelsleden tellende bedrijf stalen, gelaste buizen voor de automotive-, bouw-, agri- en verwarmingssector.
Voor zijn hoogspanningsinstallaties vertrouwt Tata Steel Nederland Tubes B.V. al 12 jaar op Croonwolter&dros Survey and Inspection.

Drie jaar geleden kwamen daar ook de laagspanningsinstallaties bij. Dit betekent dat Croonwolter&dros waakt over de veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van deze installaties. Hiertoe behoort ook het toezicht op kennis en kunde van de medewerkers bij het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden en de inspectie van hun elektrische gereedschap.

We zijn continue met CSI bezig om de elektrische installaties te verbeteren en bedreigingen weg te nemen. Hun bevindingen uit inspecties worden besproken en onze toekomstvisie wordt gedeeld. CSI als installatieverantwoordelijke is van meerwaarde voor ons.
Robert van Gils, Manager Electro Technische Dienst, Tata Steel Tubes

Maandelijkse audit

Om de taak van installatieverantwoordelijke voor Tata Steel Nederland Tubes B.V. te kunnen vervullen, stelde Croonwolter&dros bij aanvang een elektrotechnisch veiligheidsbeleid op in samenspraak met de klant. Dit document vormt de basis voor de onderhoud- en inspectieplanning voor de installatie, arbeidsmiddelen en organisatie volgens eisen van de normen NEN 3140 en NEN 3840, en In overeenstemming met de Arbowet. Onderdeel van deze plannen is een maandelijkse audit door Croonwolter&dros Survey and Inspection. Hierbij worden de fysieke installaties geïnspecteerd, waarbij ook de gegevens over de afgelopen maand worden bekeken. Was er sprake van onderhoud, reparatie, verbouwing of storing? Dan krijgen deze onderdelen extra aandacht. Hebben de elektrotechnische installateurs rapportages gemaakt en aanbevelingen gedaan? Dan worden ook deze nagelopen. Hieruit volgt een bezoekrapport met actiepunten, dat wordt voorgelegd aan en besproken met de klant.

Advies bij plannen voor de toekomst

Naast monitoring van de bestaande situatie en het doen van aanbevelingen voor de nabije toekomst, is Croonwolter&dros Survey and Inspection ook betrokken bij de plannen voor de langere termijn. Tubes Nederland staat voor de uitdaging om van het gas af te gaan en de productielijnen volledig te elektrificeren. In deze megaoperatie vervult Croonwolter&dros een adviserende rol. Hierbij wordt niet alleen meegedacht over hoe het eindplaatje er uit moet zien, maar ook langs welke weg Tata Steel Nederland Tubes B.V. daar kan komen, zonder dat de operatie gedurende deze transitie ook maar een moment wordt verstoord.

Contact

Peter de Kwant
Projectleider CSI
Meer weten over dit project of hoe we u specifiek van dienst kunnen zijn? We gaan graag met u in gesprek.

Stuur project door