Uitbreiding en renovatie van Afvalwaterzuivering Zwanenburg

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland voert de Water Zuiveringen Alliantie (WZA), een vaste samenwerking tussen Mobilis TBI, Croonwolter&dros, RWB Water  en TAUW Nederland , de renovatie en uitbreiding van AWZI Zwanenburg uit.

De AWZI’s Heemstede en Haarlem-Schalkwijk zijn aan het einde van hun technische levensduur. Het afvalwater van de AWZI’s Heemstede en Haarlem-Schalkwijk zal via een nieuw te realiseren transportsysteem worden getransporteerd naar AWZI Zwanenburg. AWZI Zwanenburg wordt deels gerenoveerd en uitgebreid om de toename aan afvalwater te kunnen verwerken. AWZI Zwanenburg wordt hiermee een van de grootste zuiveringen van HH Rijnland.

Oude situatie

Impressie nieuwe situatie

Het uitbreiden van de AWZI bestaat uit een nieuw te bouwen ontvangstwerk met luchtfiltering, een beluchtingstank en een nabezinktank met slibretourgemaal. Ook wordt er een boosterput aangelegd om de toename in effluentafvoer te kunnen waarborgen. Het huidige ontvangstwerk zal, nadat het uit gebruik genomen is, omgebouwd worden tot slibtransportgemaal waardoor het slib in de toekomst naar AWZI Haarlem Waarderpolder vervoerd kan worden voor verdere verwerking. De initiële ontwerpcapaciteit van de AWZI wordt door de uitbreidingswerkzaamheden vergroot van 6.000 m3/h naar 8.400 m3/h. 

Het renoveren van de AWZI beslaat betonreparatie aan alle civiele/bouwkundige onderdelen, het vervangen van een groot deel van de zuivering- en gebouwgebonden installaties en het toekomstbestendig maken van de bedrijfsgebouwen en het terrein.
AWZI Zwanenburg is onderdeel van integraal project AWS Zwanenburg en omvat de uitbreiding en renovatie van de AWZI waarna de zuivering, naast de huidige capaciteit, het afvalwater afkomstig van AWS Haarlem-Schalkwijk en AWS Heemstede kan ontvangen.

Stuur project door