Sluis Eefde

Om het huidige capaciteitstekort en de verwachte toename van 12.000 naar 20.000 vrachtschepen per jaar te ondervangen, heeft Rijkswaterstaat in Eefde tussen het Twentekanaal en de IJssel een tweede sluis laten bouwen en wordt er groot onderhoud gepleegd aan de bestaande monumentale sluis (1933).

Het consortium Lock to Twente (L2T), een samenwerkingsverband tussen TBI-ondernemingen Croonwolter&dros, Mobilis en TBI PPP, is verantwoordelijk voor de bouw van de tweede sluis en het groot onderhoud voor de komende 27 jaar.

De sluis bij Eefde is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. De komst van een tweede sluiskolk zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. Daarnaast kunnen straks zwaarder beladen schepen de havens in Hengelo, Enschede en Almelo bereiken. Dit maakt de regio nog interessanter voor bedrijven en geeft de Twentse economie en werkgelegenheid een belangrijke impuls. Met de nieuwe sluis zijn er straks twee toegangspoorten tot het Twentekanaal en kunnen grotere schepen het Twentekanaal bereiken.

Zonnepanelen en bijzondere sluisdeur

De nieuwe kolk is zodanig ontworpen dat deze energieneutraal is. De technische installaties worden energiezuinig uitgevoerd. De energie, die nog nodig is voor bediening van de kolk, wordt straks op het sluiscomplex opgewekt met zonnepanelen. Daarnaast heeft de nieuwe kolk een voor Nederland unieke segmentdeur aan de kanaalzijde van het complex gekregen. Anders dan de traditionele hef- of draaideuren, bestaat deze kering uit een halfronde deurconstructie die bij opening van de sluis in de sluisbodem verdwijnt om de schepen doorgang te verlenen.

Nieuw bediengebouw

Het nieuwe bediengebouw – van waaruit straks beide kolken, de pompen en het aflaatwerk worden bediend - is energiezuinig, toekomstbestendig en sluit aan op het monumentale en landschappelijke karakter van het sluiscomplex.

Contactpersoon

Annemarie Rutgers
Manager Commercie & Tendering
Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Stuur project door