RWZI Panheel en RWZI Stein

In Panheel en Stein realiseert de Combinatie Mobilis Croonwolter&dros (CMC) 2 nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties in opdracht van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). 

Beide projecten omvatten het in  bouwteamverband ontwerpen en realiseren van een modulaire duurzame rioolwaterzuivering conform het Verdygo-principe die het afvalwater van het aansluitgebied zuivert op een niveau conform de effluenteisen van de Kader Richtlijn Water (KRW). De opgedane ervaringen uit het project RWZI Weert zijn maximaal meegenomen en kennis is gedeeld waardoor de kwetsbaarheid is verkleind en de kans geoptimaliseerd om de projecten tijdig te realiseren. 

Modulair gebouwde RWZI's

Verdygo staat voor een zuiveringsinstallatie die de toekomst heeft. In tegenstelling tot traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins bestaat Verdygo uit bovengrondse tanks en losse modules met het formaat van standaard containers, die aan elkaar worden gekoppeld. De modules kunnen middels ‘plug and play’ gemakkelijk worden vervangen en er kan naar behoefte eenvoudig worden opgeschaald en afgeschaald. Dankzij deze modulaire opzet kan met Verdygo flexibel worden ingespeeld op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering.

Ingebruikname RWZI'S

Het opstarten voor de nieuwe zuiveringen staat gepland in het voorjaar van 2021. In eerste instantie wordt het binnenkomende rioolwater (influent) met behulp van bacteriën biologisch gezuiverd door zowel de nieuwe als de oude installaties. Nadat de bacteriën in de nieuwe installaties voldoende zijn aangegroeid om het water op eigen kracht te zuiveren, worden de oude installaties buiten gebruik genomen en gesloopt.

Neem contact met ons op

Contact

Robert van de Sande
Sales manager Watermarkt
Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Stuur project door