Rijnlandroute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is Comol5 verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434.

Comol5 is een internationale aannemerscombinatie die bestaat uit de TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Mobilis, VINCI Construction Grands Projets en DEME Infra Marine Contractors.

Tunneltechnische installaties ruim voor openstelling aangesloten

De tunneltechnische installaties voor de RijnlandRoute worden voor het eerst in de infrabranche op modulaire wijze gebouwd. In een testfaciliteit in Eindhoven worden alle tunneltechnische installaties voor de nog te boren tunnel, volledig geconditioneerd gebouwd en getest in modules. Maar liefst drie jaar voor openstelling waren de tunneltechnische installaties al aangesloten op de verkeerscentrale in Rhoon. Dit betekent dat alle installaties vooraf uitvoerig getest kunnen worden. Hierdoor kan de tunnel in de RijnlandRoute na afronding van de bouw sneller in gebruik worden genomen.

Modulair bouwen RijnlandRoute

Technische installaties geplaatst in dienstgebouw Corbulotunnel RijnlandRoute

In mei 2021 zijn de eerste tunneltechnische installaties (TTI) geplaatst in het dienstgebouw van de Corbulotunnel in Leiden. Het gaat om 54 verschillende installaties die zorgen voor een veilige tunnel, zoals de verlichting, camera’s, noodtelefoons en het brandmeldsysteem. De installaties, opgebouwd in totaal 24 modules (containers), zijn de afgelopen twee jaar op de testlocatie in Eindhoven opgebouwd en uitvoerig getest. 

Infographic Tunneltechnische installaties

In de Corbulotunnel en verdiepte ligging worden 54 verschillende technische installaties verwerkt, die samen zorgen voor een veilige tunnel en weg. Zoals verlichting, ventilatoren, matrixborden en vluchtdeuren. Eén installatie bestaat soms uit duizenden onderdelen, die allemaal gemonteerd en aangesloten moeten worden. De infographic geeft een inkijkje en een overzicht van de belangrijkste installaties.

Voor de beveiligingsinstallaties is ons expertise cluster GBBS | High End Security betrokken bij dit project. 

Plaatsing van tunneltechnische installaties

TV West nam een kijkje in de Corbulotunnel. Na het bouwen en testen van de installaties in Eindhoven is nu de fase aangebroken dat de tunneltechnische installaties kunnen worden geplaatst in de tunnel in Leiden. 

In deze aflevering neemt Johan Overdevest samen met Piet Jansen van Provincie Zuid-Holland een kijkje bij het monteren van de ventilatoren.

Contact

Annemarie Rutgers
Teamleider Tendermanagement
Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Stuur project door