Renovatie Noord- en Zuid-Hollandse tunnels

Croonwolter&dros was samen met combinatiepartner Siemens verantwoordelijk voor de renovatie van verschillende tunnels in Noord- en Zuid-Holland.
De opdracht, genaamd VIT2 TTI, bestond uit het vervangen van de verouderde technische installaties in de tunnels: Beneluxtunnel, Drechttunnel, Noordtunnel, 1e en 2e Heinenoordtunnel, de Sytwendetunnels (Vliet-, Park- en Spoortunnel) en de Schipholtunnel.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het ontwerpen en aanbrengen van nieuwe installaties en het verwijderen van de huidige installaties. In de tunnels zijn onder meer de volgende systemen vervangen: camerasystemen, radiorepeatersysteem, omroepsystemen, tunnelbuisverlichting, stilstanddetectiesysteem, noodtelefoon/intercom, verkeersregelsystemen, tunnelventilatie, laagspanningsverdeelinstallatie en renovatie van brandblusleidingen en pompen.

Hinderbeperking

De tunnels liggen op drukke trajecten. Vanuit de combinatie is veel aandacht besteed aan de hinderbeperking voor het wegverkeer. Zo zijn de werkzaamheden afgestemd op de doorstroming van de totale regio. Ook is door de partners integraal samengewerkt met als doel een gestroomlijnde renovatie van de tunnelinstallaties.

"In de contracteisen hebben we opgenomen dat alle verouderde installaties moesten worden vervangen door de meest energiezuinige. De aannemer heeft zich hier ook echt op gericht, waardoor we veel hebben bereikt.”
Johan Naber, technisch manager en adviseur bij Rijkswaterstaat in vakblad OTAR.

Energiereductie bij renovatie Beneluxtunnel 

De renovatie van de Beneluxtunnel is aangegrepen om de tunnel ook te verduurzamen. Met relatief eenvoudige maatregelen, zoals nieuwe ledverlichting en een energiezuinige noodstroomvoorziening, is het energiegebruik met ongeveer een kwart verlaagd. Ook zijn alle verouderde installaties vervangen door de meest energiezuinige.

Stuur project door