Renovatie en restauratie Maastunnel

Dagelijks maken ruim 75.000 motorvoertuigen gebruik van deze tunnel. Daarmee vormt de Maastunnel een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet. In 2011 bleek dat het beton van de Maastunnel in de loop der jaren is aangetast. Daarnaast moest de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet Tunnelveiligheid.

Croonwolter&dros heeft samen met TBI-ondernemingen Mobilis en Nico de Bont de grootschalige renovatie en restauratie van de Maastunnel binnen de gestelde tijd uitgevoerd. Aansluitend vonden de werkzaamheden aan de fiets- en voetgangerstunnel en overige bouwkundige ruimten plaats. In deze periode was de combinatie verantwoordelijk voor instandhoudingsactiviteiten tot en met eind 2022.

Nieuwe vluchtdeuren geplaatst in de Maastunnel

Combinatie Croonwolter&dros - Mobilis heeft in de eerste week van november 2023 en de eerste twee weken in januari 2024 een aanvullende onderhoudsopdracht uitgevoerd in de Maastunnel Rotterdam. Deze bestaat uit het vervangen en testen van de brandwerende vluchtdeuren van de tunnel. In november 2023 is één pilot deur vervangen en in januari zijn de overige acht deuren vervangen.

Aanpak Maastunnel

Combinatie Aanpak Maastunnel is verantwoordelijk voor de grootschalige renovatie van de monumentale Maastunnel.  De look & feel van de eerste verkeerstunnel van Nederland (1942) zijn behouden en de authentieke elementen zijn terug te zien. In een beperkte fysieke ruimte zijn volledig nieuwe tunneltechnische installaties nagenoeg ‘onzichtbaar’ ingepast, met behoud van de oorspronkelijke elementen. Hierachter zit een geheel vernieuwde techniek die voldoet aan de strenge tunnelveiligheidseisen van deze tijd. De verlichting heeft de herkenbare kleur behouden, maar is nu duurzaam en energiebesparend. De monumentale Maastunnel is conform planning na twee jaar weer volledig geopend voor het autoverkeer.

Van 3 juli 2017 tot 19 augustus 2019 heeft Croonwolter&dros samen met TBI-ondernemingen Mobilis en Nico de Bont de grootschalige renovatie en restauratie van de Maastunnel binnen de gestelde tijd uitgevoerd.

Aansluitend vinden de werkzaamheden aan de fiets- en voetgangerstunnel en overige bouwkundige ruimten plaats. In deze periode is de combinatie Aanpak Maastunnel verantwoordelijk voor instandhoudingsactiviteiten tot en met eind 2022.

“De teams van CAM en de gemeente verdienen een pluim voor de manier waarop er gewerkt is. Als er ergens sprake van was, dan is het wel commitment.”
Diederik van Zanten, projectmanger Gemeente Rotterdam

Bereikbaarheid

Tijdens de renovatie is er altijd één tunnelbuis beschikbaar geweest voor verkeer van zuid naar noord. Op deze manier bleef het Erasmus Medisch Centrum en het centrum goed bereikbaar.

Bijzonder project

Het project is om een aantal redenen bijzonder te noemen. In het contract was speciale aandacht voor de samenwerking opgenomen. De Gemeente Rotterdam en de bouwcombinatie zijn de gehele periode echt als partners opgetrokken. Bijzonder was het project ook omdat de Maastunnel al ruim 75 jaar oud is en tevens een rijksmonument.

“Ik gun iedere projectmanager minstens één keer in zijn of haar carrière zo’n project als dit."
Benjamin Mooijaart, projectmanager Croonwolter&dros

Oktober 2020: totaal gerenoveerde Maastunnel teruggegeven aan de Rotterdammers

Stuur project door