Ziekenhuis Gelderse Vallei ontzorgt met vijfjarig inspectieplan

In 2018 werd Croonwolter&dros Survey and Inspection (CSI) benaderd door het Ziekenhuis Gelderse Vallei met de vraag om de interne installatieverantwoordelijke te ondersteunen bij het vaststellen van de status van de installaties. CSI maakte daarop een inventarisatie van alle elektrotechnische installaties, zowel die van de algemene ruimten als van de medische ruimten. Vervolgens werd in overleg met de opdrachtgever een vijfjarenplan voor de inspecties opgesteld. Hierbij wordt elk jaar een vijfde deel van het ziekenhuis geïnspecteerd. Deze delen komen overeen met de bouwdelen van het ziekenhuis die een eigen kleur hebben in de bewegwijzering. Het voordeel van deze gefaseerde en gesegmenteerde aanpak is dat het ziekenhuis de inspectie- (en mogelijk reparatie- of vernieuwings) kosten over vijf jaar kan spreiden. Aan de hand van een risico-inventarisatie werd bepaald met welke ruimten moest worden gestart. Daarnaast worden de medische ruimten volgens de NEN3134 of NEN1010-710-norm elke 2 jaar geïnspecteerd en wordt opnieuw gekeken naar de exacte functies van de verschillende ruimten.

Thuis in classificaties van medische ruimten

Ziekenhuis Gelderse Vallei koos voor CSI omdat er niet alleen een rapport wordt opgeleverd, er wordt ook samen met de opdrachtgever gekeken hoe de installaties naar een hoger plan te tillen zijn. Zodat ze nog meer aansluiten op de actuele en toekomstige taken van het ziekenhuis. Dit gebeurde in gesprek met de verschillende functies binnen het ziekenhuis waaronder de Klinisch Fysicus. De Klinisch Fysicus is degene die beoordeelt welke medische ruimten - met welke classificatie - het ziekenhuis nodig heeft. De classificatie, maar ook het oordeel van de Klinisch Fysicus bepalen welke medische handelingen in een bepaalde ruimte mogen worden verricht. CSI kan vaststellen aan welke classificatie een ruimte voldoet, maar ook aangeven wat er moet gebeuren om een ruimte op te waarderen naar een hogere klasse.

Als enige geaccrediteerd voor medische ruimten

Croonwolter&dros Survey and Inspection is gecertificeerd volgens SCIOS Scope 8, 9 en 10. Voor medische ruimten bestaat - ondanks de hogere risico’s! - geen certificering voor inspectiebedrijven. Om die reden laat Croonwolter&dros Survey and Inspection zich elk jaar weer op eigen initiatief, via een strenge audit, RvA Inspectie I 274 accrediteren. Dit voor medische ruimten conform de EN ISO/IEC 17020. Dit is uniek in Nederland.

Wie een onafhankelijk inspectiebedrijf zoekt dat meedenkt en aan de strengste normen voldoet, vindt een betrouwbare partner in Croonwolter&dros Survey and Inspection.

Frister van der Ven
Projectleider CSI

Stuur project door