Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch

Laatste update: 9-2-2022 om 9:00 uur

Transitie Paleis van Justitie gaat tweede fase in

De eerste fase van de ingrijpende renovatie van het Paleis van Justitie in Den Bosch zit erop. Het consortium Dura Vermeer en Croonwolter&dros pakten het gebouw de afgelopen maanden grondig aan, naar ontwerp van Fokkema & Partners. De werkomgeving van de rechtbank Oost-Brabant, het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en het Openbaar Ministerie is veel duurzamer gemaakt en voldoet weer volledig aan de eisen van de huidige en toekomstige tijd. Binnenkort begint de tweede renovatiefase en ook in deze fase moet de rechtspraak zoveel mogelijk door blijven gaan.

Onder het motto ‘duurzaam tot recht komen’ is dit omvangrijke renovatieproject in april 2021 gestart. De donkere lange gangen en kleine kantoortjes in het Paleis van Justitie hebben plaatsgemaakt voor open en transparante routes en ruimtes, passend bij het karakter van de hedendaagse rechtspraak. Op comfortabele en eigentijdse werkplekken werken de medewerkers weer rustig en geconcentreerd aan hun zaken, terwijl zij tussen de bedrijven door terecht kunnen in de vernieuwde vergaderkamers en ontmoetingsruimtes.

Licht en ruimte

Over de uitwerking van het ontwerp van de bouwcombinatie en Fokkema & Partners Architecten hebben het Rijksvastgoedbedrijf en de Paleisgebruikers volop meegedacht. Het resultaat? Meer licht, meer ruimte en meer flexibiliteit; zo zijn de werkplekken eenvoudig groter of kleiner te maken. Dankzij de herindeling van het gebouw is er in de toekomst bovendien plaats voor aanverwante justitieorganisaties, zoals de Immigratie & Naturalisatiedienst Dienst, de Raad voor de Kinderbescherming en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Comfortabel en duurzaam

Comfortabel, rustig en veilig werken in een duurzame omgeving staat voorop in dit renovatieproject. Daarom is de kwaliteit van het binnenklimaat sterk verbeterd, zijn de technische installaties grondig vernieuwd, is de geluidsisolatie geoptimaliseerd en is de brandveiligheid op punten aangepast. De toegepaste materialen zoals hout en wolvilt versterken de natuurlijke uitstraling van het interieur en vergroten het comfort in het hele gebouw. Het Paleis wordt verwarmd en gekoeld met een duurzame warmtepomp, waarmee een goede stap is gezet richting een volledig gasloos gebouw in de toekomst.

Constructief samenwerken

Deze groots opgezette renovatie wordt in fases uitgevoerd en vraagt om een constructieve samenwerking met alle betrokken partijen. Niet alleen binnen het bouwconsortium, maar ook met het Rijksvastgoedbedrijf, de Paleisgebruikers, de bezoekers én de omgeving van het Paleis van Justitie. Tijdens de renovatie blijft het gebouw namelijk in gebruik en dat kan alleen dankzij goede afstemming en heldere communicatie met alle partijen. Daar zetten zij samen maximaal op in tot en met de derde en laatste renovatiefase, die halverwege 2022 ingaat.

Acceptatie van het Voorlopig Ontwerp

Op 30 september 2020 is het Voorlopig Ontwerp voor Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch geaccepteerd door het Rijksvastgoedbedrijf. De bouwcombinatie PVJ, bestaande uit Dura Vermeer en Croonwolter&dros gaf op 14 september 2020 samen met Fokkema & Partners Architecten een toelichting op het voorlopig ontwerp. Het ontwerp bestaat uit een herindeling van het huidige kantorendeel, inclusief toepassing van nieuwe installaties, waarmee het gebouw geschikt gemaakt wordt voor de toekomst en voor de huisvesting van de rechtbank Oost-Brabant, het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en het Openbaar Ministerie.

In het gerenoveerde Paleis is de beschikbare kantoorruimte efficiënter ingedeeld. Daardoor kunnen er meer justitieorganisaties in het Paleis gehuisvest worden. Na de renovatie nemen ook de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de Immigratie en Naturalisatiedienst Dienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en het Nederlands Forensisch Instituut (NIFP) hun intrek in het Paleis.

Het Voorlopig Ontwerp is een verdere uitwerking van de ontwerpvisie waarmee het team half januari 2020 de opdracht voor het ontwerpen van het Paleis van Justitie verwierf. In het voorlopige ontwerp van het kantoorgebouw is rekening gehouden met multifunctionele toepassingen en de mogelijkheid van werkplekdeling. Ondanks de verschillende gebruikers met ieder hun eigen identiteit, straalt het gebouw een krachtige visuele eenheid uit.

Definitief ontwerp

De architecten en de bouwcombinatie Dura Vermeer en Croonwolter&dros hebben in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en de gebruikers het Voorlopig Ontwerp uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp.

Stuur project door