Onderhoud Utrechtse bruggen en sluis

Voor maximaal 6 jaar gaat Croonwolter&dros het preventieve en correctieve onderhoud uitvoeren aan 14 beweegbare bruggen en 1 sluis in de Gemeente Utrecht. Met het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan de installaties zorgen we voor een optimale doorstroming van het weg- en waterverkeer met betrouwbare en veilige installaties. Croonwolter&dros richt de storingsorganisatie zodanig in dat specialisten snel ter plaatse zijn wanneer er zich een storing voordoet. Maar we zetten ook in op het reduceren van het aantal technische storingen. Hierdoor wordt de hinder voor het verkeer geminimaliseerd.

Terug van weggeweest

De bruggen en sluis in de Gemeente Utrecht zijn voor Croonwolterendros geen onbekend terrein: van 2000 tot 2007 voerden wij ook het onderhoud uit aan deze objecten. In januari 2022 starten we met het preventief en correctief onderhoud aan de bruggen en sluizen. Samen met de Gemeente Utrecht werken we toe naar een professioneler beheerssysteem.

De Rode Brug, Utrecht

"Dat we de bruggen in mijn woonplaats gaan onderhouden, maakt deze opdracht persoonlijk! Samen met de Gemeente Utrecht gaan we de beschikbaarheid van de bruggen en sluis optimaliseren. Minder storingen en we gaan ze sneller verhelpen."

Reductie energieverbruik en CO2-uitstoot

De Gemeente Utrecht streeft naar een circulaire economie, geen uitstoot meer en er wordt ingezet op schoon vervoer. Croonwolter&dros zet ook bij deze opdracht elektrisch vervoer en duurzaam materieel in waarmee de CO2 uitstoot door de monteurs beperkt wordt.

Annemarie Rutgers
Manager Commercie & Tendering
Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Stuur project door