Onderhoud tunnels Zuid Holland

De komende vijf jaar gaat Croonwolter&dros tunnels onderhouden in Zuid Holland. Samen met Rijkswaterstaat wordt de beschikbaarheid optimaal gehouden en installaties vernieuwd. Na een transitieperiode is Croonwolter&dros per 1 november 2021 verantwoordelijk voor het onderhoud van de volgende tunnels: 

  • Beneluxtunnel
  • Drechttunnel
  • 2e Heinenoordtunnel
  • Noordtunnel 
  • Sijtwendetunnel
  • Ketheltunnel (vanaf 2023) 

Actuele werkzaamheden

Voor uw en onze veiligheid worden tunnels tijdens werkzaamheden afgesloten. Dit kan hinder veroorzaken. 
In de periode 4 december 2023 tot en met 18 mei 2024 werken wij aan de verlichting van de Sijtwendetunnel.

Zie ook dit nieuwsbericht

6e Tunnel toegevoegd aan portfolio prestatieonderhoudscontract WNZ 

Maandag 18 december 2023 heeft Rijkswaterstaat het beheer van de Ketheltunnel overgedragen aan Croonwolter&dros. De Ketheltunnel is de zesde tunnel in het portfolio van het TOPII Prestatieonderhoudscontract WNZ Perceel 2.

Multidisciplinair onderhoud 

Croonwolter&dros is verantwoordelijk voor het multidisciplinaire onderhoud van slagboom tot slagboom. Deze verantwoordelijkheid beperkt zich niet alleen tot de technische installaties, maar geldt ook voor het civiele en groene onderhoud in en rondom de tunnels.

Onderhoud op het juiste moment

De komende jaren wordt er in samenwerking met Rijkswaterstaat ingezet op predictive maintanence: niet preventief te vroeg of correctief te laat, maar onderhoud precies op het moment dat het nodig is. Door middelen nét voordat ze versleten zijn te vervangen, worden grote ingrepen voorkomen. Zo is predictive maintenance niet alleen duurzaam, maar levert het ook kostenbesparingen op.

Energiereductie en minimalisering CO2 uitstoot

Rijkswaterstaat wil een energieneutraal tunnelareaal in 2030. De komende jaren wordt er geïnvesteerd om deze ambitie te verwezenlijken. Croonwolter&dros zet elektrisch vervoer en duurzaam materieel in waarmee de CO2 uitstoot door de monteurs beperkt wordt.  

Met de Milieukostenindicator (MKI) daagt Rijkswaterstaat marktpartijen uit om in aanbestedingen met duurzame oplossingen te komen. Eén van de belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen van Croonwolter&dros in dit contract is het reduceren van het energieverbruik van de tunnels met 25,5% na 5 jaar.

Annemarie Rutgers
Manager Commercie & Tendering
Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Stuur project door