Onderhoud stormvloedkeringen Maeslant- en Hartelkering

Na het bouwen van de installatie van de Maeslantkering eind jaren ’90 is Croonwolter&dros weer terug voor het onderhoud. Het contract omvat het onderhoud van beide primaire keringen: Maeslant- en Hartlekering.

Geen enkele waterkering ter wereld heeft grotere beweegbare onderdelen dan de Maeslantkering. Dit Deltawerk kan een vloedgolf van 5 m boven NAP aan. De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en werd gebouwd tussen 1991 en 1997. Het bouwwerk is volledig automatisch gestuurd en vormt samen met de Hartelkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De Maeslantkering is een voorliggende kering, wat betekent dat hij de eerste klappen opvangt bij hoogwater vanuit zee. Hiermee beschermt de stormvloedkering de inwoners van Zuid-Holland.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert de combinatie Croonwolter&dros samen met Hollandia het onderhoud uit.

Gerelateerde projecten

Annemarie Rutgers
Manager Commercie & Tendering
Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Stuur project door