Nieuw hoogspanningsveld in Mosterdpot

Een hoogspanningsveld aanleggen kan wel degelijk snel!

Een nieuw klantveld toevoegen aan een hoogspanningsstation, en dat binnen 1,5 jaar, dat mag uniek heten in de wereld van netbeheerders. Het lukte dankzij een goede samenwerking binnen een zogenaamde Hesselsovereenkomst. Hierbij voerde Croonwolter&dros de opdracht uit voor regionale netbeheerder Enexis, terwijl Enexis weer de opdrachtnemer was van landelijke netbeheerder TenneT. Tegelijkertijd was Enexis ook de klant van TenneT.

Volgt u het nog? Nee?

Lees dan vooral verder, want deze snelle manier van werken heeft de toekomst.

Hesselovereenkomst

‘In december 2021 ontving TenneT van Enexis Netbeheer de aanvraag voor de bouw van een klantveld zodat daar een aansluiting van 90 MVA gemaakt zou kunnen worden, vertelt Eva Vis, projectleider van TenneT. Vlakbij hoogspanningsstation Almelo Mosterdpot wordt een zonnepark gebouwd dat binnen één jaar een aansluiting op het 110kV netwerk wenste. Als TenneT konden we niet aan die aanvraag voldoen, zelfs niet binnen twee jaar. We hadden al een wachtlijst voor aansluitverzoeken. Daarop vroeg Enexis of er geen andere werkwijze mogelijk was waardoor het gevraagde veld eerder gerealiseerd kon worden. Zo kwamen we op de Hesselsovereenkomst, genoemd naar Tweede Kamerlid Hessels die in 2003 een artikel toevoegde aan de Elektriciteitswet. Het artikel biedt afnemers, zoals een fabriek of regionale netbeheerder, de mogelijkheid om zelf een aansluiting groter dan 10 MVA te realiseren. Zo bedachten we dat Enexis zelf de opdrachtgever kon worden van Croonwolter&dros en dat Enexis – binnen de kaders van TenneT – het veld kon bouwen en opleveren aan TenneT.’

Vlakbij hoogspanningsstation Almelo Mosterdpot wordt een zonnepark gebouwd dat binnen 1,5 jaar een aansluiting op het 110kV netwerk wenste. Als TenneT konden we niet aan die aanvraag voldoen, zelfs niet binnen twee jaar.

Trafo aangesloten op veld via ondergrondse kabel

Voor de bouw van het nieuwe veld, genaamd E11, moest een bestaand, ongebruikt veld geschikt worden gemaakt voor een nieuwe aansluiting. Daar werd een nieuw transformatorveld gebouwd. De transformator kon niet op hetzelfde veld worden neergezet in verband met het overschrijden van de geluidsnorm: het veld grenst aan een woonwijk. Daarom werd op 250 meter afstand een transformatorcel gebouwd waarbij een ondergrondse kabel voor de verbinding met het veld zorgt. Projectleider Tom Vaanhold van Croonwolter&dros: ‘Dat is een prima oplossing voor deze situatie. Idealiter kies je niet voor een ondergrondse kabel omdat je daarboven dan niet meer kunt bouwen, maar hier was dit de enige oplossing.’

Samenwerken met een buitenlandse ploeg

‘Als Croonwolter&dros zorgden we voor de opbouw van het staal en de primaire installatie, het graven en de aanleg van de tien centimeter dikke 630qmm kabels, de voedingshuishouding en de besturingsinstallaties. Het enige aan deze opdracht dat wij niet uitvoerden, was het maken van de 110kV kabeleindsluitingen en het hoogspanningstesten van de kabels naar de trafo: dat deed de Chinese kabelleverancier van TenneT: TBEA. Zowel voor Enexis als voor ons was dit de eerste keer dat we samenwerkten met een ploeg uit China. Onze uitvoerder Mustafa Husejnovic speelde hierin een geweldige rol. Niet alleen wist hij de taalbarrière te overbruggen, ook zag hij er samen met Enexis, als V&G-coördinator, op toe dat er altijd veilig werd gewerkt. En dit alles, binnen een heel spannende planning: we hadden vier maanden.’

630qmm kabel naar trafo

Materialen en onderdelen zonder leveringszekerheid

Om de planning te halen startte Croonwolter&dros, onder een separaat contract, al met de engineering terwijl de juristen van TenneT en Enexis nog bezig waren met het opstellen van de Hesselsovereenkomst. Daarna werd een nieuwe uitvoeringsovereenkomst getekend op basis van het uitvoeringsontwerp dat door TenneT was geaccepteerd en waarmee TenneT de verantwoordelijkheid voor het ontwerp op zich nam. Werkvoorbereider Niels Lohuis van Croonwolter&dros: ‘De markt was inmiddels dramatisch. Voor het staal bestond geen enkele leveringszekerheid, ongeacht wat je bereid was te betalen. Daarnaast waren er de directieleveringen zoals de kabels en de transformator, het veldbesturingssysteem en de overspanningsafleiders waarvan het maar de vraag was wanneer die zouden arriveren. Dat we alles op tijd geleverd kregen was voor een belangrijk deel te danken aan de creativiteit bij TenneT en Enexis, bijvoorbeeld door bepaalde onderdelen uit te wisselen met andere projecten.’

Enexis als opdrachtgever en bouwplaatscoördinator

Eva Vis: ‘Normaal gesproken leggen we de coördinatie over de verschillende uitvoerende partijen op de bouwplaats neer bij de aannemer; evenals coördinatie op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Maar voor dit project, met een UAV-contract als basis, kwam de coördinatie-verantwoordelijkheid te liggen bij Enexis. Bouwleider Rudie Hein van Enexis heeft dat buitengewoon goed ingevuld. Uitvoerende werkzaamheden zijn slim gecombineerd. Zo zijn graafwerkzaamheden efficiënt uitgevoerd voor zowel de kabels die gelegd werden door Eekels als de kabels die gelegd werden door Croonwolter&dros.’ Gijsbert Karman, projectmanager bij Enexis: ‘Op papier staat het allemaal goed beschreven, maar in de praktijk kwam er veel meer bij kijken dan je vooraf kon voorzien. Bijvoorbeeld dat een vrachtwagen komt lossen zonder de benodigde hoogwerker, kraan of vorkheftruck, omdat men gewend is dat de aannemer dit regelt. Maar nu was dit onze taak. Dat was nieuw voor ons.’

Voor herhaling vatbaar

Op 13 april 2023 is veld E11 klaar voor aansluiting. Dit betekent dat de uitbreiding binnen anderhalf jaar is gerealiseerd en zonder negatieve consequenties voor de kwaliteit of de kosten. Alle betrokken partijen zijn het er dan ook over eens dat deze aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van een Hesselsovereenkomst, voor herhaling vatbaar is. Dit project zal uitgebreid worden geëvalueerd, zodat de geleerde lessen, met name over de taakverdeling, in een volgend project kunnen worden toegepast en er nog efficiënter kan worden gewerkt.

Stuur project door