Instandhouding A15 Maasvlakte - Vaanplein

Op de A15 tussen Rotterdam en Europoort rijden dagelijks 111.000 auto’s door de Botlektunnel. De A15 is een belangrijke verbinding tussen het uitbreidende Rotterdamse haven- en industriegebied en het Europese achterland. De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein onderging grote reconstructies met als doel minder files en een betere doorstroom van het verkeer, ook wel het MaVa-project genoemd. Diverse installaties van de tunnels zijn vernieuwd.

Sinds 2016 tot 2035 is project MaVa verantwoordelijk voor de instandhouding van de Botlekbrug en –tunnel, Thomassentunnel en de capaciteitsuitbreiding en het beheer van de ongeveer 37 kilometerlange rijksweg A15 tussen het Stenen Baakplein (Maasvlakte) tot voorbij het knooppunt Vaanplein.

De capaciteitsuitbreiding bestaat uit:

  • De aanleg van extra rijbanen, kunstwerken alsook vernieuwing van bestaande rijbanen en de installatie van verkeersmanagement systemen om de doorstroming en de veiligheid van het verkeer op de A15 aanzienlijk te verbeteren.
  • De bouw van een nieuwe beweegbare brug om de oude Botlekbrug over de Oude maas te vervangen, waardoor een knelpunt voor de scheepvaart is weggevallen.
  • Het beheer en onderhoud van de A15, inclusief technische installaties, de brug, viaducten en twee verkeerstunnels (Botlek en Thomassen).

De werkzaamheden van Croonwolter&dros bestaan hoofdzakelijk uit het ontwerpen, realiseren, het beheren en instandhouden van alle bestaande en nieuwe infrastructuur (VTTI).

Voor de (cyber)veiligheid zijn onze expertise clusters GBBS | High End Security en Cyber Security for Control Systems (CS2) betrokken bij dit project.

Annemarie Rutgers
Manager Commercie & Tendering
Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Stuur project door