Hoogspanningsstation Tilburg 380 kV

Het nieuw te bouwen 380 kV-hoogspanningsstation Tilburg, inclusief een koppeling met het 150 kV-net, biedt een toekomstvaste oplossing voor een betrouwbaar stroomnet in de regio en aansluiting van productielocaties op de Noordzee op het landelijke hoogspanningsnetwerk.

Uitbreiding bestaand elektriciteitsnet

Om de levering van stroom in de toekomst te kunnen garanderen, is er behoefte aan uitbreiding van het bestaande elektriciteitsnet. Een van de projecten die hier aan bij moet dragen is de realisatie van een nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en de landelijke ring bij Tilburg: Zuid-West 380 kV (ZW380). Deze verbinding transporteert elektriciteit van de productielocaties in Zeeland en op zee naar Tilburg, waar verder transport via de landelijke 380 kV-ring plaatsvindt.

In Noord-Brabant lopen elektriciteitstransporten vanuit het westen - vanuit Zeeland en de productielocaties rond Moerdijk en Geertruidenberg - naar het oosten, waar een grote elektriciteitsvraag is, zoals hier, bij Tilburg, en Eindhoven. De huidige opzet van het hoogspanningsnetwerk in Brabant, leidt echter tot knelpunten. Deze knelpunten leiden ertoe dat het netwerk overbelast raakt. 

Knelpunt

Om dit knelpunt op te lossen en de levering van elektriciteit in Noord-Brabant te kunnen blijven garanderen, is uitbreiding van het elektriciteitsnet noodzakelijk. Het realiseren van dit nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Tilburg, inclusief een koppeling met het 150 kV-net, biedt een toekomstvaste oplossing voor een betrouwbaar stroomnet in de regio en aansluiting van productielocaties op de Noordzee op het landelijke hoogspanningsnetwerk.

SC&M

Samenwerking Croonwolter&dros – Mobilis (SC&M) start 2024 met de bouw van het 6,5 hectare grote hoogspanningsstation. Het station bestaat onder meer uit dertien velden en bevat drie transformatoren die stroom van 380kV naar 150kV omzetten. Om dit mogelijk te maken, legt SC&M onder meer betonfundaties, staalconstructies (ondersteuningen en bliksempieken) installaties en portalen aan. Verder veldhuisjes, een centraal dienstengebouw waarin zich alle techniek voor de aansturing van het station bevindt, voor onderhoudspersoneel en drie transformatoren. Deze worden geheel bouwkundig omsloten, zodat het geluid wordt tegengehouden. Het regenwater op het hoogspanningsstation wordt opgevangen in de wadi. Hier kan het water op eigen terrein wegzakken. In het station worden grastegels van gerecycled kunststof gelegd. Doordat het gras in kleine vakjes moet groeien blijft het kleiner dan normaal en tegelijkertijd bied het een stabiele ondergrond om veilig over te kunnen lopen om componenten te inspecteren.

Stuur project door