FIELDLAB CAMINO - PROEFTUIN SLUIS EEFDE

Proeftuin Sluis Eefde is één van meerdere projecten van Smart Industry Fieldlab CAMINO. In dit fieldlab van World Class Maintenance (WCM) staat het meten van de status van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse centraal.

Croonwolter&dros werkt binnen Proeftuin Sluis Eefde nauw samen met RijkswaterstaatMobilisSPIEBAMifm electronicEnerGQC-Cube, en Ke-worksUniversiteit Twente en Stichting World Class Maintenance

Doel Proeftuin Sluis Eefde

Looptijd van deze proeftuin is tot eind 2019, waarbij partijen zich ten doel hebben gesteld om inzicht te vergaren op een viertal gebieden:

  • Energieverbruik en de toepassing van energiemonitoring om falen te voorspellen
  • Vroegtijdig vaststellen van corrosievorming om de levensduur van materialen te verlengen
  • Analyse van zaken als trillingen en oliekwaliteit om degradatie en noodzakelijk onderhoud beter te kunnen voorspellen
  • Het systematisch verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en regelsignalen vanuit SCADA-data ook voor onderhoudsdoeleinden

Stuur project door