Enexis Netbeheer: “Het InterFlex project vormt de basis voor ons netbeheersysteem”

Enexis Netbeheer is een regionale Nederlandse netbeheerder. Ze beheren het energienet in het noorden, oosten en zuiden van Nederland en zijn verantwoordelijk voor de aansluitingen van ongeveer 2,8 miljoen huishoudens en organisaties.

In 2017 werden zes zogenaamde InterFlex projecten gelanceerd in vijf Europese landen om flexibele oplossingen voor slimme distributienetten te verkennen. Croonwolter&dros TAI kreeg de kans om mee te werken aan een van deze projecten van Enexis Netbeheer in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO en kennis- en innovatiecentrum ElaadNL.

Situatie: wat was de reden voor dit project?

“InterFlex was een internationaal project dat medegefinancierd werd door een onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU en bedoeld was om de inzet van lokale flexibiliteit te onderzoeken om de belasting van het distributienet te verminderen”, zegt DSO Architect and Innovation Manager Daphne Geelen, die namens Enexis Netbeheer de projectleider in Nederland was.

“We zitten middenin de energietransitie, waarbij enerzijds meer duurzame energie opgewekt wordt en anderzijds meer vraag is naar elektriciteit. Dit maakt het nog belangrijker om vraag en aanbod goed te coördineren. Dit gebeurt al in de energiesector, maar als netbeheerder worden wij steeds vaker geconfronteerd met de grenzen van onze transportcapaciteit.”

“Tijdens het InterFlex Strijp project hebben we de praktische werking van een flexibele lokale marktplaats getest voor het congestiebeheer in de Eindhovense wijk Strijp-S, een wijk met creatieve innovaties. De testopstelling bestond uit vier elementen. Een PV-installatie, een opslagaccu, EV-oplaadpunten in een parkeergarage en het kantoor van Croonwolter&dros in Eindhoven. Al deze zogenaamde flexibiliteitsbronnen konden hun energieverbruik of -productie aanpassen om netwerkcongestie te verminderen.”

Oplossing: wat was de bijdrage van Croonwolter&dros TAI aan het project?

“Voor de lokale marktplaats die we hadden opgezet, was een systeem nodig om alle assets te beheren. Zodat de accu bijvoorbeeld een signaal zou ontvangen en zou beginnen met opladen in geval van congestie en weer op het juiste moment zou beginnen met ontladen.”

“Hiervoor werd LIMS ontwikkeld, dat staat voor Local Infrastructure Management System”, geeft Daphne aan. “Dit alles werd gedaan volgens de USEF-norm (Universal Smart Energy Framework).”

“We weten nu wat nodig is om in de praktijk een flexibele lokale marktplaats te ontwikkelen.”
Daphne Geelen, Enexis Netbeheer

Resultaten: wat heeft het project Enexis en haar projectpartners gebracht?

“Veel kennis en ervaring. We weten nu wat nodig is om in de praktijk een flexibele lokale marktplaats te ontwikkelen. Hoe de marktplaats beheerd moet worden, wat de technische en organisatorische eisen zijn en hoe het werkt met contractpartners. We hebben dit project gestart om dergelijke informatie te vinden en daarin zijn we geslaagd.”

“Ook hebben we hiermee de basis gevormd voor een netbeheersysteem dat we gebruiken om te voorspellen wanneer en waar congestie te verwachten valt en hoe met flexibiliteit gereageerd kan worden op congestie. Vanwege de energietransitie hebben we een meer geavanceerde, dynamische manier nodig om ons net te beheren.”

Beoordeling: hoe heeft Enexis Netbeheer de samenwerking ervaren?

“Als een goede samenwerking. Het idee was om samen nieuwe dingen te leren en daar zijn we zeker in geslaagd. Ze kwamen actief met oplossingen en suggesties voor problemen die we ondervonden of konden ondervinden.”

“De aangesloten assets, bijvoorbeeld, werkten niet altijd zoals we verwacht hadden, waarna zij de verantwoordelijkheid namen voor het communicatieprotocol om de problemen met de interface op te lossen. De werksfeer was altijd heel goed, ondanks de problemen die zich altijd voordoen tijdens een pilotproject.”

Stuur project door