Aanleg gesloten distributienetwerk AFAS Theater

De vraag: eigen, groene energie beter benutten

Het AFAS Theater in Leusden wilde haar eigen, groene energievoorziening beter benutten. Het theater heeft zoveel zonnepanelen dat er meer elektriciteit wordt opgewekt dan het theatergebouw nodig heeft. Kantoorgebouwen van AFAS aan de overkant van de weg zouden deze groene energie goed kunnen gebruiken. Om dit te realiseren was een flinke technische ingreep nodig die de lang vooruit geplande theateragenda niet mocht verstoren, en toestemming van de ACM vereiste. Croonwolter&dros zorgde voor beide. 

Onze oplossing: inzet nieuwe 10kV verdeler, plus hergebruik van bestaande 10kV verdeler 

Om de hoge opbrengst van de zonnepanelen van het AFAS Theater naar overkant van de weg te voeren, was een extra veld nodig. De bestaande 10kV verdeler (vijf grote kasten van ieder 4 x 1,5 x 2,5 meter groot) was niet uitbreidbaar, waardoor de aanschaf van een nieuwe verdeler onvermijdelijk was. Om te voorkomen dat de bestaande, in goede staat verkerende, verdeler zou worden weggegooid, werd bedacht om deze naar de kantoorgebouwen te verhuizen. De kasten aldaar, eigendom van netbeheerder Stedin, kunnen dan worden afgekoppeld en blijven staan voor het geval in de toekomst de gebouwen van eigenaar wisselen.

‘Dank allen voor jullie fantastische inzet! Wij kijken vol trots terug op deze dagen en zijn blij met jullie als partner/collega!’
Pieter Mars, Directeur Family Office van AFAS

Toestemming ACM

Omdat de kantoorgebouwen aan de overkant van de weg een andere postcode hebben, was toestemming van de ACM nodig voor de aansluiting op een energievoorziening uit een ander postcodegebied. Croonwolter&dros regelde deze toestemming.

Alles in twee etmalen

Vervolgens engineerde Croonwolter&dros de installatie en kocht deze in. Meteen na de laatste voorstelling op vrijdagavond 5 januari 2024 werd het gebouw in samenwerking met de netbeheerder spanningsloos gemaakt. Daarna kon de nieuwe 10kV verdeler, met de juiste engineering, worden aangesloten op bestaande kabels, getest en op maandag in bedrijf gesteld. In hetzelfde weekend werd ook de bestaande verdeler naar de overkant van de weg verhuisd. Eind mei 2024 nam AFAS het nieuwe GDS (gesloten distributienetwerk over twee postcodegebieden) in gebruik.

‘Nogmaals ieder dank voor zijn bijdrage en het succesvolle verloop.’
Wim Mars, Bouwkundig Projectleider van AFAS

Snel en niet-verstorend werken

Door een goede voorbereiding lukte het Croonwolter&dros om in twee etmalen het gesloten distributienetwerk aan de zijde van het AFAS Theater voor te bereiden. Een mooie prestatie want een klus van deze omgang wordt normaliter in meerdere delen, verspreid over enkele weken uitgevoerd. Door dit in één weekend uit te voren hoefden de elektrische installaties van het AFAS Theater slechts éénmaal spanningsloos te worden gemaakt en werd het theaterprogramma niet verstoord.

Paul Hoorens
Business Solutions Manager Hoogspanning

Stuur project door