Privacybeleid/ gebruikersovereenkomst

Voorwaarden gebruik mobile device management privacybeleid/ gebruikersovereenkomst

Door installatie en gebruik van deze software conformeert u zich aan onderstaande voorwaarden:

 • De device valt onder de ICT policies en richtlijnen van Croonwolter&dros.
 • De device dient voorzien te zijn van het standaard door de leverancier meegeleverde operating systeem (jailbreaken, rooting, etc. is NIET toegestaan en wordt geblokkeerd).
 • Gebruiker zorgt ervoor dat altijd de meeste recente updates van de applicaties en het operating systeem zijn geïnstalleerd.
 • Maak voor zakelijke en privé apps een aparte account aan.
 • Er mag alleen gebruik worden gemaakt van officiële apps die beschikbaar worden gesteld vanuit de appstores van Apple, Microsoft, Android of CW&D.
 • Gebruiker ziet er op toe dat er ‘normale’ apps worden geïnstalleerd die het bedrijfsproces van Croonwolter&dros niet in gevaar kunnen brengen.
 • Het is niet toegestaan om niet zakelijke apps (bijvoorbeeld games) met je bedrijfsaccount te gebruiken of te installeren.
 • Bij verlies of diefstal van de device dient onmiddellijk Croonwolter&dros ICT in kennis te worden gesteld.
 • U kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding, van welke aard dan ook als de data door Croonwolter&dros gedisabled en/of verwijderd wordt of door het overschrijden van het aantal foutieve pogingen tot toegang van de device.
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een back-up van de device en dient deze veilig op te slaan zodat deze niet toegankelijk is voor derden.
 • Croonwolter&dros ICT houdt zich het recht voor om de device te disabelen op het moment dat er een vermoeden is dat de device het bedrijfsproces van Croonwolter&dros in gevaar brengt.
 • Croonwolter&dros ICT kan het gebruik van haar devices monitoren om te kunnen voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
 • Gebruiker dient het gebruik van dataverkeer tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare Wi-Fi netwerken. Gebruik van niet zakelijke streaming diensten is niet toegestaan.
 • Croonwolter&dros is op generlei wijze aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor defecten of verminderde werking van privé devices.
 • Croonwolter&dros behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.