De route naar Paris Proof

Hoe bereik je Paris Proof?

De energietransitie heeft impact op iedereen; in lijn met de huidige energieverdragen wil je jouw organisatie naar een hoger duurzaamheidsniveau brengen. Zo ook jouw gebouwen. Maar hoe bereik je Paris Proof? Je bedrijfs-continuïteit mag hierdoor niet in gevaar komen en de eindgebruikers mogen hier geen hinder van ondervinden. Jouw bedrijf is uniek. Hoe vind je de juiste strategische partner die proactief acteert om jouw uitdagingen te doorgronden en op te lossen? 

De route naar Paris Proof: Smart technology for friendly buildings

Duurzaamheidsambities. Coronaproof werken. Digitalisering. Vitaliteit. Met slimme gebouwtechnologie kun je inspelen op belangrijke ontwikkelingen. Croonwolter&dros biedt een integraal dataplatform waarmee we je in staat stellen gebouwprestaties realtime te monitoren en blijvend te optimaliseren. Gedacht vanuit de gebruiker.

Paris Proof geeft ons energie

Je wil in jouw gebouwen en installaties slim omgaan met energie. Zoveel mogelijk besparen en zelf duurzaam opwekken. Zo voldoe je aan de steeds strengere wetgeving. Of werk je aan jouw ambitie om klimaatneutraal te worden. Tegelijk gaat de energierekening omlaag.

Paul Greving en Mark van Wordragen

Interview verduurzaming van de gebouwde omgeving

Croonwolter&dros helpt gebouwen Paris Proof te maken. Duurzaamheid vormt nog steeds de hoogste prioriteit. “We realiseren ons waar het echt om gaat.”

Paris Proof commitment: 'Meten op werkelijk energiegebruik maakt klimaatdoelen beter haalbaar'

Tientallen organisaties die zelf hun vastgoed versneld gaan verduurzamen, vragen de overheid gebouwen voortaan te normeren op werkelijk energiegebruik en niet op energielabels. Zo kunnen de Parijse klimaatdoelstellingen versneld worden behaald voor de gebouwde omgeving. 

‘We gaan voorop in de volgende stap om de maatschappij mooier, gezonder en beter te maken’

Klimaatverandering is letterlijk en figuurlijk een hot topic. Croonwolter&dros zit als top 3 technisch dienstverlener van Nederland bovenop de materie en zet zich in om de ijkmomenten van de energietransitie in 2023, 2030 en 2050 te halen. 

Ook Paris Proof worden? 

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op