De route naar Paris Proof

TECHNOLOGIE, VAKMANSCHAP, MINDSET. WAT IS ER NODIG VOOR EEN PARIS PROOF GEBOUW?

De energietransitie heeft impact op iedereen; in lijn met de huidige energieverdragen wil je jouw organisatie naar een hoger duurzaamheidsniveau brengen. Zo ook jouw gebouwen. Maar hoe bereik je Paris Proof? Je bedrijfs-continuïteit mag hierdoor niet in gevaar komen en de eindgebruikers mogen hier geen hinder van ondervinden. Jouw bedrijf is uniek. Hoe vind je de juiste strategische partner die proactief acteert om jouw uitdagingen te doorgronden en op te lossen?

Hoe word je Paris Proof?

SMART TECHNOLOGY FOR FRIENDLY BUILDINGS

Duurzaamheidsambities. Coronaproof werken. Digitalisering. Vitaliteit. Met slimme gebouwtechnologie kun je inspelen op belangrijke ontwikkelingen. Croonwolter&dros biedt een integraal dataplatform waarmee we je in staat stellen gebouwprestaties realtime te monitoren en blijvend te optimaliseren. Gedacht vanuit de gebruiker.

Energie geeft ons energie

U wilt in uw gebouwen en installaties slim omgaan met energie. Zoveel mogelijk besparen en zelf duurzaam opwekken. Zo voldoet u aan de steeds strengere wetgeving. Of werkt u aan uw ambitie om klimaatneutraal te worden. Tegelijk gaat uw energierekening omlaag.

Paul Greving en Mark van Wordragen

Interview Mark van Wordragen en Paul Geving over de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Croonwolter&dros helpt gebouwen paris proof te maken. duurzaamheid vormt nog steeds de hoogste prioriteit. “We realiseren ons waar het echt om gaat.”