Visie, missie en kernwaarden

Onze visie: de wereld verandert in hoog tempo

Toenemende rol van technologie

We zien binnen onze maatschappij de rol van technologie exponentieel toenemen. Daardoor verandert de wereld in hoog tempo. Technologie verbindt ons allemaal met elkaar.

Data en informatie

We zien nieuwe manieren van communiceren en samenwerken ontstaan. Bovendien ontstaan er nieuwe proposities, waarbij data en digitalisering steeds belangrijker worden.

Veiligheid: digitale dimensie

Aan de andere kant kan technologie ons ook kwetsbaarder maken als we onze digitale veiligheid niet op orde hebben. Door deze razendsnelle ontwikkelingen en vele toepassingsmogelijkheden blijft de vraag naar technische kennis en oplossingen de komende jaren toenemen

Belang van duurzaamheid

Daarnaast zien we dat de wendbaarheid van de maatschappij en organisaties steeds weer op de proef wordt gesteld door onvoorziene ontwikkelingen zoals Pfas, Stikstof-crisis en Covid-19.
Bovendien kunnen we niet om de klimaatveranderingen heen. Thema’s als de CO2-uitstoot, de energietransitie, circulair en modulair ondernemen en de opwarming van de aarde zijn niet meer uit de maatschappelijke discussie weg te denken.

 

Missie

Wij zijn Croonwolter&dros. Met de vakkennis van onze mensen en de juiste (digitale) systemen en middelen spelen wij in op de huidige ontwikkelingen. De wensen en behoeften van onze klanten staan centraal bij alles wat we ontwikkelen. Daardoor creëren we  innovatieve en duurzame oplossingen die hen helpen  om beter te presteren en hen een betere leefomgeving  te bieden. Technologie en maatschappij: dat zijn wij.

Specialistische kennis en kunde halen en houden we graag in eigen huis en blijven we verder ontwikkelen. Met onze eigen best-in-class mensen en partners realiseren we complexe en uitdagende projecten, werken en contracten van iedere omvang. Zo houden wij de omgeving van onze klanten draaiende en helpen we hen om hun ambitieuze doelstellingen te behalen. Met Intelligentie door Technologie maken wij de wereld veiliger, comfortabeler, duurzamer en gezonder. Nu en in de toekomst!

Kernwaarden

De kernwaarden laten zien waar wij als Croonwolter&dros voor staan. Ze vormen een kompas voor onze strategische beslissingen, maar ook voor het uitvoeren van onze dagelijkse werkzaamheden. Vanuit deze kernwaarden werken wij aan onze eigen ontwikkeling als individu, als team en aan de ontwikkeling van onze onderneming. De kernwaarden van Croonwolter&dros zijn:

Passie

Wij praten met enthousiasme over ons vak
Wij vieren succes en spreken elkaar aan
Wij benoemen de overeenstemming en de spanning
Wij verleggen grenzen

Professioneel

Wij geven en nemen verantwoordelijkheid
Wij houden ons aan gemaakte afspraken
Wij zien en pakken kansen
Wat wij doen, doen wij goed en wij verbeteren continu

​​Samen scoren

Wij weten en kunnen samen meer
Wij helpen elkaar
Wij vragen en luisteren naar de behoefte van de ander
Wij realiseren doelen en werkgeluk