MVO, CO2 en integriteit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op 25 september 2015 heeft de Verenigde Naties een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 vastgesteld om voor- uitgang op het gebied van welzijn, gelijkheid en duurzaamheid te realiseren. Deze agenda bevat 17 duurzame ontwikkelingsdoel- stellingen (SDG’s - Sustainable Development Goals) en 169 subdoelstellingen. Ze vormen het belangrijkste internationale duurzaamheidskader voor de komende jaren. Er is een sterk verband tussen de strategie van Croonwolter&dros en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). We richten ons op de (sub)doelen waar we zelf de meeste invloed op hebben en een positieve bijdrage kunnen leveren met onze bedrijfsactiviteiten. Wij zien in SDG 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, en 13 de beste mogelijkheden om daaraan bij te dragen. Deze lichten wij hier nader toe.

Gezondheid en welzijn 

Croonwolter&dros investeert in de gezondheid van medewerkers in alle leeftijdscategorieën door het creeëren van een veilige en gezonde werkomgeving (Veiligvoorjezelf.nl, TBI Vitaal).

Kwaliteits-onderwijs

Croonwolter&dros geeft medewerkers kansen hun opleidingsniveau te verhogen en een leven lang te leren en stimuleert samenwerking met vakopleidingen om het vakmanschap te versterken (WE College, Leerportaal en TBI Studiefonds).

Betaalbare en duurzame energie

In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.
Croonwolter&dros ontwikkelt oplossingen die gebaseerd zijn op duurzame energie-bronnen evenals op de technologie waarmee we duurzame energie kunnen opwekken.

Eerlijk werk en economische groei

Croonwolter&dros stimuleert de economie met innovatie een verantwoord HR-beleid met ervaringsleerplekken, social return, investeren in jong talent, faciliteren technisch onderwijs) een professioneel inleenbeleid (Check 1-2-3) Investeren in de ontwikkeling van medewerkers (WE College) en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving (Veiligvoorjezelf en TBI Vitaal).

Industrie Innovatie en Infrastructuur 

Croonwolter&dros stimuleert het toekomstbestendig maken van gebouwen (smart buildings), het versterken en verduurzamen van de infrastructuur (de energieneutrale tunnel, solar optic fibre) en zorgdragen voor schone industrie (smart energy).

Duurzame steden en gemeenschappen

Met onze divisie Infra leggen we ons toe op het toekomstbestendig maken en versterken van een duurzame infrastructuur.

Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Positief beïnvloeden

Pro-actief initiatieven ontwikkelen om klimaatverandering positief te beïnvloeden.

CO2

Energiebesparing en terugdringing van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor een beter milieu en beheersing van klimaatverandering. Croonwolter&dros neemt de verantwoordelijkheid voor het besparen van energie en het beperken van CO2-emissie ook in haar eigen bedrijfsvoering. Wij voeren hiervoor een meerjarenbeleid. Energiebesparing en reductie van CO2-emissie maken daar deel van uit. U leest meer hierover op onze CO2 - pagina.

Integriteit

Binnen Croonwolter&dros werken onze medewerkers vanuit hun eigen identiteit. Deze kenmerkt zich door verantwoord en integer gedrag van iedere medewerker. Dit is niet vrijblijvend en gaat ook niet vanzelf. Om dit integer gedrag te borgen en te bevorderen, volgen we de TBI gedragsregels, die rekening houden met de belangen van onze opdrachtgevers en medewerkers. Dat zijn duidelijke en uniforme regels die passen in het zakelijk verkeer en tevens herkenbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Download onze Nederlandse of Engelse gedragscode via onderstaande link.