Medische gassen

Patiëntveiligheid is essentieel in de gezondheidzorg

Een medisch professional moet kunnen vertrouwen op zijn gereedschap. Hoe zorg je ervoor dat zij voor 100 procent kunnen vertrouwen op wat er uit het muurpunt komt?  De kwaliteit van producten, het gassysteem, goede prestaties, controle en kwaliteitsborging zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met de apotheker als eindverantwoordelijke. Croonwolter&dros creëert voor de gezondheidzorg een omgeving waarin veiligheid, gezondheid en comfort voor patiënt én medewerker altijd voorop staan. Wij helpen om de risico’s bij medische gassensystemen zo veel mogelijk in te perken en veilige toepassing door de eindgebruiker te bevorderen.

Een ziekenhuis is verplicht om voor de medische gassen periodiek Risico Inventarisaties uit te (laten) voeren. Door het uitvoeren van deze Risico Inventarisaties en verwerking van de daarbij opgestelde conclusies en aanbevelingen worden eventuele fouten voorkomen. Croonwolter&dros kan deze inventarisaties uitvoeren waardoor een structurele waarborging van kwaliteit en goed onderhoud van de medische gasinstallaties wordt verkregen.

Het uiteindelijke doel is een zo hoog mogelijke patiëntveiligheid. Een medische of technische gasinstallatie vergt daarom uiterste nauwkeurigheid.
Han Gossink | Realisatiemanager Croonwolter&dros

Bij aanleg van nieuwe gassystemen, renovaties, onderhoud en beheer, zijn diverse normen en certificering van toepassing, waaraan de gasinstallaties moeten voldoen. In deze normen zijn de minimumeisen weergegeven voor installatie, functies, uitvoering, documentatie, testen, certificeren en valideren van de medische gassen en de vacuüminstallatie. Wij werken conform NEN-EN-ISO 7396-1 en zijn NEN-EN-ISO 13485 gecertificeerd.

Onze certificaten:

  • ISO 13485

Aan de slag met Medische Gassen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!