‘Hoogspanning’ meer en meer onder spanning

In een wereld waarin de energietransitie in volle gang is, staat hoogspanning steeds meer onder druk. De vraag naar elektriciteit groeit explosief, en dit legt een enorme last op bestaande hoogspanningsinstallaties. 

De vraag naar uitbreiding, verbetering en snelle renovatie van hoogspanningsinstallaties is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. 

Maar er is meer. 

De opkomst van decentrale energieopwekking via windturbines en zonneparken voegt een nieuwe dimensie toe. Deze verspreide installaties eisen een slim tweerichtingsverkeer binnen ons elektriciteitsnetwerk. 

Arjan van Brummelen
Operationeel Directeur Energie

Toekomstbestendige oplossingen

Hoogspanningsnetten en -installaties zijn vaak continu in gebruik, waardoor uitschakelen voor langere periodes onmogelijk is. Dit brengt enorme risico’s met zich mee. Daarnaast is er beperkte ruimte voor uitbreiding, wat planning en integratie bemoeilijkt. Dit vraagt om slimme technische en procesmatige oplossingen. Ver vooruit denken en tijdig planningen maken, is van groot belang. Dit geldt met name vanwege de vereiste hoogspanningsvergunningen, maar nog meer vanwege het toenemende aantal regionale aansluitstops. Deze stops kunnen leiden tot jarenlange wachttijden voor nieuwe of vergrootte aansluitingen op het landelijke net.

Onze hoogspanningsdiensten:

  • Van advies tot ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud op alle niveaus (van 1kV - 380 kV), voor alle netbeheerders tot industrie, ziekenhuizen, windparken etc.
  • Hoogspanningsinstallaties gereed maken voor de energietransitie
  • Intelligent onderhouden & vervangen van huidige installaties
"Croonwolter&dros heeft kennis, ervaring en vakmanschap in midden- en hoogspanningsinstallaties. Het overleg verloopt plezierig en ze staan open voor veranderingen en suggesties."
Hein Pot - Projectmanager Enexis Netbeheer

Thuis in hoogspanning op drie niveaus (zie visual)

TSO (macro): We helpen TenneT met het renoveren en uitbreiden van hoogspanningsinstallaties, zo ook via innovatieve, modulaire prefab-bouw

DSO (meso): Ook de distributiebedrijven zoals Enexis, Aliander, Stedin etc. helpen we met het vernieuwen en vergroten van hun hoogspanningsinfrastructuur. 

Eindgebruikers (micro): Steeds meer bedrijven hebben naast hun verbruik ook opwek van elektriciteit en soms ook een eigen microgrid. Voor industrieën, bedrijven, infra (bijv. tunnels), ziekenhuizen en wind- en solarparken zijn wij als innovatie totaalaanbieder hét aanspreekpunt op gebied van 
hoogspanningsoplossingen.

Kenmerken van onze aanpak

Integrale oplossingen

Integrale hoogspannings-
oplossingen voor vragen binnen de industrie, infra, utiliteit en energiesector. Met inbreng van heel veel proces- en systeemkennis.

Compleet dienstverleningspakket

Van A tot Z met één aanspreekpunt: advies, ontwerp, inkoop, realisatie, installatie, IBS, inspectie, onderhoud en asset management. Als geheel en per
onderdeel voor u inzetbaar.

Benodigde experts in eigen huis

Alle benodigde experts / expertise in eigen huis en een langjarige binding met onze mensen: eigen adviseurs, engineers, programmeurs, installateurs, en inspectie en onderhoudsexperts.

Merk- en leveranciersonafhankelijk

Daardoor zijn we bekend met de beperkingen en randvoorwaarden van de verschillende producten en systemen. Dit resulteert in optimale ‘value for money’ door slimme selectie van de juiste technieken en materialen per project.

Veiligheid op één, overal, altijd

Veilig werken bij hoogspanning is een absolute must, en staat altijd op één. Natuurlijk omdat hoogspanning levensgevaarlijk is voor mensen. Niet alleen via aanraking ervan, maar ook bij de benadering van spanningvoerende delen. Daarnaast omdat de impact van incidenten op de directe en indirecte werkomgeving plus de daar aanwezige mensen fataal kan zijn. Denk alleen al aan het werk bij en in de complexe processen binnen de chemische industrie. Vandaar dat Veiligheid binnen dit specialisme altijd op de eerste plaats moet komen. Wij zijn dan ook gecertificeerd op trede 4 van de Secure Culture Ladder (en op weg naar trede 5) en werkt strikt volgens de ISO-9001 en 14001, en VCA** richtlijnen.

De grootste meterkast van Nederland klaar voor gebruik

Projecten

Wat zijn de gevolgen van hoogspanning ten opzichte van laagspanning?

Download gratis het webinar over de energietransitie en hoogspanning

Aan de slag met Hoogspanning?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!