Onze aanpak: zo gaat de CS2 samenwerking van start

Door middel van een risico-inventarisatie worden uw cyberrisico’s in kaart gebracht en passende beheersmaatregelen gedefinieerd.

Een drievoudige oplossing om uw organisatie te beschermen

Cyber Security for Control Systems (CS2) streeft naar het vergroten van de digitale weerbaarheid binnen het OT-domein met een gestructureerde aanpak.  Door middel van een risico-inventarisatie worden uw cyberrisico’s in kaart gebracht en passende beheersmaatregelen gedefinieerd. De beheersmaatregelen richten zich op:

  • de organisatie (beleid en procedures);
  • de techniek en;
  • de mens (training en bewustwording)

Onze aanpak richt zich is dus niet alleen op de organisatie en techniek, maar neemt het menselijk falen ook in acht. Kortom een drievoudige oplossing om uw organisatie te beschermen tegen kwaadwillenden en het beoogde niveau van cybersecurity te realiseren.

Geen verstoringen, geen uitval, geen misbruik, geen schade

OT beveiliging via CS2 kent 3 hoofdaspecten:

  1. Het analyseren, adviseren, ontwikkelen en/of begeleiden van een adequaat en bij uw organisatie passend beleid en slagvaardige securityorganisatie (Governance).
  2. Het adviseren, uitvoeren en opzetten van een programma van eisen op basis van een risico-gebaseerde aanpak. Prioriteiten en Quick Wins worden voor uw organisatie gedefinieerd (Risk Management).
  3. Het analyseren, adviseren, opzetten en begeleiden van de passende maatregelen (Compliancy).

Onze ambitie is om samen met u te komen tot een volwaardig en goed werkend Cyber Security Management Systeem (CSMS). Om de doeltreffendheid en de continuïteit van uw Cyber Security Management Systeem te waarborgen wordt uw systeem periodiek getoetst.

Aan de slag met cyber security?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!