Circulariteit

Circulaire tunnels, bruggen en sluizen

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Ook in de infrastructuur, waar vooral tunnels grote energieverbruikers zijn. Naast de energietransitie is circulariteit een belangrijke ontwikkeling binnen duurzaamheid. De Nederlandse overheid wil dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie heeft. En Rijkswaterstaat wil zelfs al in 2030 circulair werken. Croonwolter&dros zet al grote stappen op dit gebied. Doet u met ons mee? 

In alle tunnels, bruggen en sluizen die Croonwolter&dros ontwerpt en bouwt, is circulariteit steeds belangrijker. Dat betekent dat wij rekening proberen te houden met de impact van de gebruikte materialen op het milieu. We proberen zo min mogelijk materialen te gebruiken. Denk hierbij aan materialen-loops, waarbij we zo min mogelijk weggooien en zoveel mogelijk opnieuw inzetten. We kijken altijd of het mogelijk is geen schaarse grondstoffen aan de aardbodem te onttrekken als dat niet nodig is. Liever geven we onze installaties een zo lang mogelijke levensduur en houden rekening met reparaties en upgrades. Kunnen we installaties niet zelf hergebruiken, dan kijken we of het anders ingezet kan worden.

Olle de Geest
Programma Manager Duurzaamheid

Via onze circulaire inkoopvoorwaarden vragen wij ook onze leveranciers om mee te denken. Ook maken wij afspraken met onze leveranciers over het terugleveren van producten aan het einde van hun levensduur. Daarmee voorkomen we dat deze in het milieu terechtkomen en krijgen ze – geheel of gedeeltelijk – veelal een tweede leven. 

Ook als klant profiteert u van onze circulaire ambities. Want het maximaliseren van herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging is niet alleen goed voor het milieu, het levert ook kostenbesparingen op. 

Persoonlijke drive

Ieder van ons is intrinsiek bezig met circulariteit, omdat wij de grote impact van technische installaties (e-waste) op het milieu erkennen.

Innovatiekracht

Bij iedere nieuwe technologie die we inzetten, spelen duurzaamheid en circulariteit een grote rol.

Circulaire inkoopvoorwaarden

In alles wat wij doen, stellen wij onszelf de vraag. Zetten we gebruikte materialen zelf opnieuw in of kan het ergens anders ingezet worden? Via onze circulaire inkoopvoorwaarden vragen wij onze leveranciers hierin mee te denken.

Materialenpaspoort

Om de circulariteit van de materialen in uw project te maximaliseren, stellen wij een materialenpaspoort op. Hierin leggen wij vast welke materialen er precies in uw project gebruikt worden. Zo maken we gerichter, beter en duurzamer beheer en onderhoud mogelijk. Ook kunt u met een materialenpaspoort de duurzaamheid van uw object sneller aantonen, bijvoorbeeld door er een levenscyclusanalyse aan te koppelen. En we kunnen hiermee al tijdig bepalen hoe componenten hergebruikt kunnen worden zodra ze hier niet meer nodig zijn. Samen met het energiepaspoort, waarmee we u helpen uw objecten energieneutraal te maken, biedt het materialenpaspoort een goed handvat op weg naar een circulaire economie.

Continu stappen zetten voor circulaire oplossingen

Bij Croonwolter&dros streven we ernaar om continu stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Circulariteit is daarvan een onderdeel, maar er is meer. Zo zetten we predictive maintenance in voor een langere levensloop tegen minimale kosten. Hierbij meten we met sensoren (IoT) de conditie van de systemen, waardoor we precies weten wanneer we een component moeten vervangen. Niet te laat, want dan ontstaan er storingen, maar ook niet te vroeg, want dat is niet duurzaam. 

Bovendien speelt duurzaamheid een grote rol in al onze innovaties. Zo bouwen we een Energieneutrale Tunnel, waarin we allerlei innovatieve technologieën verwerken die het energieverbruik sterk terugdringen of verduurzamen, zoals energieopslaggelijkstroom en Solar Optic Fiber. 

Aan de slag met Circulariteit?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!