Wij delen graag.

Wat zou u graag in de glazen bol willen zien? 

Wij gaan deze glazen bol gratis voor u vullen. Maak hieronder uw keuze. 

Mogen wij ons eerst even voorstellen? Wij zijn Croonwolter&dros en maken onderdeel uit van het grootste, niet-beursgenoteerde, bouw-, infra- en techniekconcern in Nederland: TBI Holdings met als enige aandeelhouder Stichting TBI. Door te investeren in toekomstgerichte duurzame doelen vloeit al het geld terug naar de maatschappij. Dit vinden wij zo speciaal; dat willen wij graag met u delen.

Met TBI in ons bedrijfs-DNA richt Croonwolter&dros zich op de continuïteit van ons bedrijf, op duurzame relaties met onze klanten en op de toekomst van onze eigen mensen.  

  • Zo heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Daarom verlenen we een bijdrage aan de scholing, vorming en studie van de kinderen van onze (oud-)werknemers via het TBI Studiefonds,
  • En we geven onze medewerkers een steuntje in de rug voor nieuwe experimenten en projecten die bijdragen aan de energie- en circulaire transitie. 
  • Bovendien beschermen we cultureel erfgoed door onder enkele nadere voorwaarden subsidies te verstrekken voor restauraties van rijksmonumenten met een publieke functie.  

Maak hier uw keuze en wij vullen uw glazen bol ermee….. (gratis natuurlijk).

Uw persoonlijke activatiecode vindt u op het kaartje dat in de bol zit.

All Day Nuts - Om een beginnende Nederlandse ondernemer een goede toekomst te geven.

Local Tea - Nederlandse thee voor een toekomst met een lagere CO2 uitstoot.

Bitser campagne Croonwolter&dros Energy

Gorilla chocolate mini's - Om de laatste berggorilla's in Congo een toekomst te bieden.

Bitser campagne Croonwolter&dros Energy

Mini Tony's - Voor een eerlijke toekomst voor de cacao boeren in West-Afrika.

Deze actie is alleen voorbehouden aan diegene die de glazen bol heeft ontvangen. 1 per persoon. We behouden ons het recht voor om deze actie zonder opgaaf van redenen ten alle tijden te wijzigen.