Veiligheidsinspecties

STATUS IN KAART

Veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van installaties zijn in elke sector van groot belang. Grondige veiligheidsinspecties waarborgen deze te allen tijde.

Uitval is kostbaar. Veiligheid is essentieel. Of het nu gaat om installaties in een datacenter, operatiekamers in ziekenhuizen, stadskantoren, musea of scholen. Zonder kennis over de status van deze installaties nemen de risico's sterk toe. Regelmatige inspectie en toetsing aan de hand van wet- en regelgeving is daarom iets dat goed geregeld moet zijn.

KANS OP SCHADE

Hoe veilig zijn uw laagspanningsinstallaties? Is belangrijke apparatuur wel juist gekalibreerd? Wat is de kans op schade ontstaan door blikseminslag en overspanning? Onze afdeling Survey & Inspection voert de inspecties uit waar uw organisatie wettelijk aan moet voldoen, zoals de Arbowetgeving en NEN-richtlijnen.

De inspectiediensten vanuit Survey & Inspection zijn mogelijk voor veel toepassingsgebieden. Het betreft altijd (merk)onafhankelijk onderzoek, toegepast voor de utiliteitsmarkt. Nationaal en internationaal, op het land en op het water. U verkrijgt altijd snel inzicht in eventuele problemen en een beter beeld van betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Het is mogelijk inspectiewerk te combineren met onderhoud voor maximale efficiency. Of energie-prestatieonderzoek dat mogelijke verbeteringen in de duurzaamheid van installaties in kaart brengt.

EEN STAP VERDER WAAR NODIG

Van verantwoord beheer van elektrotechnische installaties tot thermografisch onderzoek van laagspanninginstallaties. En nog veel meer. De gecertificeerde deskundigen lichten de situatie tot in het kleinste detail door. Door visuele inspecties, metingen en beproevingen en het opstellen van een heldere overzichtelijke rapportages. Desgewenst gaan we nog een stap verder en nemen we onderhoud of de rol van installatieverantwoordelijke over. En ook niet onbelangrijk: we plannen de inspecties zodanig in dat deze de continuïteit van uw bedrijfsproces waarborgen.