Project Directeur - Industrie - Rotterdam

 • Geplaatst: 2019-06-05 16:32:00
 • Croonwolter&dros B.V.
 • Rotterdam - Marten Meesweg ( Nederland )
 • 40 uur
 • Directie/management
 • Wo

Over de functie

Als Project Directeur ga je onder ander zorgdragen voor het aansturen, leidinggeven, bewaken en bijsturen van complexe, omvangrijke, multidisciplinaire integrale projecten met vele complexe variabelen mogelijk van tender- tot exploitatiefase, binnen de financiële, kwalitatieve, organisatorische en technisch gestelde kaders, teneinde een tevreden opdrachtgever en een optimaal projectresultaat te realiseren, met gebruikmaking van life cycle processen en investeringsmodellen in een optimale samenwerking van alle integrale partijen. 

 • Je stelt op basis van het strategisch plan de projectstrategie vast, vertaalt deze strategie naar innovatieve plannen, draagt strategie en beleid uit met als doel draagvlak en acceptatie bij het gehele projectteam te creëren om te komen tot een operationale aanpak van het project. Draagt beleid op basis van het handboek projectmanagement uit en volgt dit op (risico, financieel, validatie en verificatie, contract, claim, omgeving en kwaliteit) in samenspraak met de Divisiedirecteur en/of statutair Directeur;
 • Je draagt zorg dat het project binnen budget en begroting wordt gerealiseerd, (laat) op kostenbewaking sturen overeenkomstig de contractvorm, waar nodig in overleg met Divisiedirecteur en/of statutair Directeur, zodat het project met een positief financieel resultaat wordt afgerond en dat op ieder moment inzicht is in de financiële situatie en risico’s van het project;
 • Je draagt zorg voor het (laten) opstellen projectplan en voor de realisatie van projectdoelen ten aanzien van doorlooptijd, financiën, risicobeheersing, resultaat, projectaanpak, samenwerking, kwaliteit en veiligheid;
 • Je draagt zorg voor een beheerste projectuitvoering en voortgangsbewaking, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke gevoeligheden vanuit diverse stakeholders (.a. politiek, maatschappij, milieu), stelt risico’s en raakvlakken vast zodat corrigerende en/of beheersmaatregelen kunnen worden bepaald en uitgevoerd;
 • Je geeft leiding aan, coacht, ontwikkelt en beoordeelt direct reports, is eindverantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van het totale projectteam (zowel eigen personeel als flexibele vormen van arbeid) binnen de kaders van het HR beleid en in lijn met het Operationeel Plan, Strategische notitie, wet- en regelgeving en afdelingsplan;
 • Je draagt zorg voor het ontwikkelen, uitbreiden en onderhouden van goede contacten op de juiste niveaus, leidend tot een vroegtijdig inzicht in en optimale benutting van kansen op (integrale) projecten en vervolgopdrachten met als doel nieuwe opdrachten te verwerven en de gewenste marktpositionering te bewerkstelligen;
 • Je verzorgt periodieke rapportage aan directie dan wel Raad van Bestuur en de opdrachtgever, teneinde de stakeholders inzicht te verschaffen in de actuele (financiële) stand van zaken en risico’s;
 • Je adviseert bij tenders inzake haalbaarheid en aanpak, laat evaluatiebijeenkomsten houden na afloop van het gerealiseerde project, zorgt dat ervaringen binnen de afdeling en organisatie worden gedeeld zodat toekomstige projecten efficiënter en effectiever verlopen en draagt zorg voor intensieve en integrale samenwerking met andere TBI-ondernemingen;
 • Je signaleert commerciële en technische ontwikkelingen, stimuleert innovatie binnen het vakgebied met als doel marktkansen te creëren en opgedane kennis en nieuwe inzichten te gebruiken voor het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van het uitvoeringsteam en stuurt effectief en efficiënt op toepassing van innovaties in techniek, werkmethoden of projectaanpak in het kader van life cycle optimalisatie en kostenbeheersing;
 • Je formuleert, samen met directie, het veiligheidsbeleid en draagt dit uit als onderdeel van de ondernemingscultuur zodanig dat de gewenste voorschriften, afspraken en instructies, volgens zowel de wettelijke als organisatie richtlijnen, door alle medewerkers van de organisatie worden nageleefd en de veiligheidscultuur verbetert.

Waar kom je te werken?

Technologie maakt ons leven veiliger, gezonder, aangenamer en duurzamer. Wij zijn Croonwolter&dros. We ontwerpen, realiseren en onderhouden slimme, technische systemen en installaties die de wereld om ons heen intelligenter maken. Techniek die situaties herkent en hierop reageert.

Wij zijn 2700 talenten met passie voor het vak. Nieuwsgierig genoeg om zich voortdurend te vernieuwen en te verbeteren. Wij zijn professionals. Vakmensen die pas tevreden zijn als systemen en installaties precies doen waarvoor ze bedoeld zijn. We gaan voor een sterk teamgevoel en het beste resultaat. Samen zijn wij Croonwolter&dros.

Ervaring

 

 • WO werk- en denkniveau;
 • Bewezen track record; analytisch, creatief en innovatief denker;
 • Ervaring in het werken met een Projectomvang vanaf € 40 miljoen per jaar, met doorlooptijd langer dan 2 jaar;
 • Kennis 
 • Minimaal 5 jaar ervaring als Projectdirecteur;

Wat wij bieden

Naast een plezierige werksfeer, bieden wij jou een aantrekkelijk salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar Croonwolter&dros beloont niet alleen in geld. Wij vinden het belangrijk dat jij alle mogelijkheid krijgt om binnen de organisatie te werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. De techniek staat immers ook geen dag stil. Hiervoor hebben we een eigen portal met een aanbod van meer dan 300 cursussen en/of opleidingen.

Hieronder een greep uit onze arbeidsvoorwaarden:

 • Trainingen en cursussen om je te ontwikkelen tot expert. Ook online in ons online E-learning center.
 • Winstafhankelijke uitkering
 • Pensioenregeling PMT
 • Fietsplan
 • Bedrijfsfitnessregeling (vergoeding sportschool)
 • TBI Studiefonds (een bijdrage voor de studie van schoolgaande kinderen)
 • Collectieve verzekeringen

Interesse?

Wil jij ook bij Croonwolter&dros aan de slag? Reageer dan direct via de groene button ‘Solliciteren’. Vul het online formulier zo volledig mogelijk in en voeg jouw CV toe als bijlage. Wij streven er naar om jouw sollicitatie binnen 24 uur in behandeling te nemen.

Indien je eerst meer informatie wilt over de vacature of werken bij Croonwolter&dros in het algemeen, neem dan contact op met Randy Bruijntjes op telefoonnummer 06-12635815 of randy.bruijntjes@croonwolterendros.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Aan het zonder opdracht voorstellen van kandidaten kunnen geen rechten c.q. verplichtingen worden ontleend.

.