Technische gassen

Specialistisch werk

De toepassing van technische gassen zien we in laboratoria, onderwijsinstellingen en productie-omgevingen. Ondanks dat het hier niet gaat om patiënten, gaat het vaak om zeer complexe installaties. En in tegenstelling tot de medische gassen, is bij technische gassen geen normering van toepassing. De kwaliteit van de installatie is erg belangrijk en materiaalkennis van de leidingen, de lasverbindingen en welke apparatuur er nodig is voor de realisatie van een technisch gasinstallatie is niet vanzelfsprekend. Laat staan welke voorwaarden er worden gesteld bij de opslag en beschikbaarheid van de gassen. Voor u het weet schakelt u een partij in die niet voldoende kennis heeft over een dergelijke installatie wat ten koste gaat van de kwaliteit en u een hoop geld kost. 

WIJ WERKEN MERKONAFHANKELIJK

Een onderdeel van ons succes is dat we merkonafhankelijk werken. Zeker bij de bestaande installaties is dat een pluspunt, maar ook bij de ontwikkeling van hele nieuwe gasinstallaties maakt u zelf de keuze met welke leverancier u wilt werken. Ook het onderhoud van de installaties is voor ons geen probleem. Met landelijke dekking en specialistische kennis zijn we altijd dichtbij en kunt u dag en nacht een beroep op ons doen. Daarmee verzekeren we dat de installatie 24/7 veilig is. 

"Een medische of technische gasinstallatie vergt uiterste nauwkeurigheid en is een echte niche. Croonwolter&dros heeft deze expertise in huis en ontwerpt en realiseert dergelijke installaties voor tal van klanten. Ik informeer u graag verder."

Han Gossink, Realisatie Manager, M 06 53 81 17 65

We garanderen u het volgende: 

  • De distributiesystemen zijn van bron tot en met afnamepunt correct ontworpen, geïnstalleerd, succesvol getest én vrijgegeven voor gebruik.
  • Het gas komt op een betrouwbare en veilige manier op het afnamepunt uit.
  • Het gebruik van goede materialen en de vereiste hygiëne; hierdoor heeft het leidingnet geen invloed op de kwaliteit van het medische of technische gas.
  • Uit elke afnamepunt komt het juiste gas, er zijn geen verwisselingen.
  • We geven de juiste onderhoudsfrequentie aan, zodat de technische dienst tijdig een eventuele vervanging kan doen.

 

  • Bij oplevering krijgen uw medewerkers uitleg, ook over hoe te handelen in geval van calamiteiten.
  • Onze medewerkers zijn getraind in onderhoud en gebruik van het systeem en getraind en gemachtigd om systemen te keuren en controleren.
  • Het distributienet dat wij installeren wordt voorzien van een CE-markering als bewijs dat de situatie veilig is. 

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

PROJECTEN UTILITEIT