Laboratoria

Toekomstbestendig

De labonderzoekswereld is dynamisch. Innovaties op het gebied van analyseapparatuur en meetapparatuur volgen elkaar in rap tempo op. IT krijgt een steeds prominentere rol in de wereld van de Bioscience, allerlei ontwikkelingen komen hier bij elkaar. Dit vraagt om toekomstgerichte labs en stelt eigenaren en beheerders voor nieuwe vragen als het gaat om flexibiliteit en duurzaamheid. In het ontwerp van uw toekomstige gebouw kunnen wij daarom al rekening houden met veranderende onderzoeksprogramma's.

Flexibiliteit en vrijheid

Een labgebouw of laboratorium wordt gekenmerkt door flexibiliteit; een van de voornaamste eisen van de gebruikers. Huurders hebben soms extra wensen die nog tijdens de bouw moeten worden geïntegreerd. Wij kunnen de technische infrastructuur zo inrichten dat standaard laboratoriumvoorzieningen worden geïmplementeerd in het casco, en tegelijkertijd ruimte laten in de technische infrastructuur om later aanpassingen aan te kunnen brengen. U heeft zo meer ontwerpvrijheid bij het bedenken van uw gebouw.

Duurzaam

Labs hebben veel energie nodig. Vooral luchtbehandeling en ventilatie zijn grote energievreters. Maar ook de elektrotechnische infrastructuur vergt steeds grotere investeringen door de enorme hoeveelheid data dat een onderzoek in een lab genereert. Croonwolter&dros heeft ruim 140 jaar ervaring met slimme technologie op het gebied van duurzame opwekkers, energieopslag en efficiënte klimaatbeheersing. 

Actuele artikelen

De labs in het O|2 Labgebouw in gebruik

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

PROJECTEN UTILITEIT