ZorgAccent, locatie Hoge Es in Nijverdal

Projectinformatie

Project ZorgAccent, locatie Hoge Es in Nijverdal

ZorgAccent is een krachtige en veelzijdige zorgorganisatie actief in zorg, welbevinden, wonen en behandeling in Twente en Salland. Mensen niet meer in hun eigen huis kunnen of willen wonen kunnen terecht in De Hoge Es. Fraai gelegen in aan de rand van Nijverdal, in het groen.

Binnen De Hoge Es verleent ZorgAccent kleinschalige zorg met als uitgangspunt Net als Thuis.

Woonzorgcentrum De Hoge Es biedt de volgende vormen van zorg:

  • Verzorgingshuiszorg
  • Kortdurend verblijf
  • Verpleeghuiszorg

Binnen De Hoge Es wordt het huiselijk leven zoveel mogelijk benaderd doordat het niet meer dan 30 verzorgingshuisappartementen biedt en 30 plaatsen op de verpleeghuisafdeling. Daarnaast zijn in en rondom De Hoge Es aan- en inleunwoningen. De kamers zijn ruim van opzet en voorzien van alle gemakken.

Croonwolter&dros heeft elke kamer voorzien van een CareConnect Icom wandscherm voor zorgalarmeringen en domotica sturingen. De bewoners hebben een halszender, waarop ze kunnen alarmeren wanneer dat nodig is en de zorgverleners kunnen zelfstandig een bewegingsmelder aanmelden op het scherm, waarmee het uit bed stappen of vallen van de bewoner wordt gedetecteerd. Tevens wordt het verlaten van de kamer gedetecteerd door CareConnect. Afhankelijk van het ingestelde profiel genereerd dit wel of niet een melding in de “zorgapp” op de mobiele telefoon van de zorgverleners.

Daarnaast heeft Croonwolter&dros de gehele benodigde communicatie infrastructuur (Data, Voice en WiFi) geleverd op de Hoge Es en verzorgen wij 24x7 ondersteuning op de geleverde systemen.

Zorgaccent Hoge Es Nijverdal