Sint Pieters en Bloklands Gasthuis

Projectinformatie

Project Sint Pieters en Bloklands Gasthuis
Locatie Amersfoort
Opdrachtgever Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Davidshof

Het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis (PBG), locatie Davidshof, is een verzorgingshuis in het centrum van Amersfoort. Daar het monumentale pand uit 1900 niet meer aan de huidige eisen voor de zorgdoelgroep voldoet, is PBG dit jaar gestart met de renovatie en herbestemming van het gebouw.

De renovatie betreft het ombouwen van het gebouw van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg. Appartementen en sanitaire ruimten worden gerenoveerd, evenals de algemene ruimten en voorzieningen. Alle technische installaties worden vervangen c.q. aangepast.

Het verpleeghuis van circa 7.400 m2 bestaat onder meer uit appartementen PG en Somatiek, huiskamers, badkamers, facilitaire ruimten, restaurant en een atrium.

CARECONNECT ST. PIETERS EN BLOKLANDS GASTHUIS