Radboud Universiteit Nijmegen

Projectinformatie

Project Radboud Universiteit Nijmegen
Locatie Gelderland

De Radboud Universiteit Nijmegen is in 1923 opgericht als Katholieke Universiteit Nijmegen. Toen telde de universiteit 27 hoogleraren en 189 studenten. Nu zijn dat meer dan 460 hoogleraren en ruim 17.500 studenten. De huidige universiteit is eigenlijk de tweede in Nijmegen: in 1655 werd de eerste Nijmeegse universiteit, de Illustere Academie, opgericht. Het initiatief voor de oprichting van de huidige universiteit wordt genomen door de in 1905 in het leven geroepen Radboud Stichting.

Katholiek Nederland wil haar eigen universiteit. Katholieken hebben op dat moment een achterstand en zijn nauwelijks te vinden op de hoge bestuurlijke posten in Nederland. Tot na de Tweede Wereldoorlog is de universiteit dan ook bekostigd door de Radboud Stichting, die het geld daarvoor met collectes onder katholieken verzamelt. In 2004 verandert de universiteit haar naam in Radboud Universiteit Nijmegen. Met die naam wil ze de strategische samenwerking met het Universitair Medisch Centrum St Radboud benadrukken. De nieuwe naam is ook een eerbetoon aan de Radboud Stichting, die de universiteit oprichtte. De doelstellingen uit 1905 zijn gehaald.

Vernieuwing

Vanaf de jaren tachtig komt de universiteit in rustiger vaarwater en concentreert ze zich op vernieuwing in onderwijs en onderzoek. Er wordt volop gebouwd op de campus om het onderzoek en onderwijs op hoog peil te kunnen houden. Vanaf eind jaren negentig is sprake van een bouwgolf. Een van de vier sterkste magneten ter wereld wordt in Nijmegen geïnstalleerd. Daarnaast komen er onder andere een toren met laboratoria waar moleculaire levenswetenschappers naar bronnen van ziektes speuren, een totaal nieuwe bètafaculteit, een modern sportcentrum, en een nano-laboratorium waar natuur- en scheikundigen van het Institute for Molecules and Materials onderzoek doen.

Onderhoud

Voor alle onderhoudswerkzaamheden is gebruik gemaakt van een managementinformatie/meldingssysteem waarin alle correctieve en curatieve onderhoudswerkzaamheden worden gemeld.
Croonwolter&dros heeft het complete onderhoud aan de technische installaties gerealiseerd ten behoeve van genoemd project in teamverband met onze facilitaire organisatie en de andere aannemers voor de werktuigkundige installaties en bouwkunde. Hierbij is het totale traject van initiatief, voorbereiding, realisatie en rapportering in eigen beheer gerealiseerd.