Hotel Amstelkwartier

Projectinformatie

Project Hotel Amstelkwartier
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Amstelside B.V.

Duurzaam hotel te Amsterdam

Hotel Amstelkwartier wordt het eerste LEED Platinum gecertificeerde hotel van Europa. Het duurzame viersterren-plushotel komt aan de Amstel in Amsterdam te staan, nabij het Amstelstation. Hier wordt de komende jaren een woonwerkgebied ontwikkeld. Mulderblauw architecten en Architectenbureau Paul de Ruiter werken in opdracht van Amstelside BV aan het ontwerp.

Het ruim driehonderd kamers tellende gebouw richt zich op de kosmopolitische hotelgast, maar is toch duurzaam. Dit vraagt om integrale benadering, zowel op het gebied van energiebesparing als in bedrijfsvoering en verblijfskwaliteit. Om dit te bereiken worden kringlopen zo veel mogelijk gesloten, op gebied van energie, water, afval en materiaalgebruik, moet het hotel op vele manieren verbonden zijn met de locatie.

In dit artikel op Bouw in Ontwikkeling wordt dieper ingegaan op de duurzame aanpak om het LEED platinum-certificaat te behalen.   

Op Duurzaam Gebouwd verscheen dit artikel waarin o.a. uitleg wordt gegeven over de gesloten kringlopen.

Afbeeldingen

  • Bron: Paul de Ruiter

  • Bron: Paul de Ruiter

  • Bron: Paul de Ruiter

Slimme schil

Het gebouw bestaat uit een compacte kern van logistieke faciliteiten met daaromheen de verblijfsruimtes met zoveel mogelijk daglicht. De hotelkamers krijgen glas over de volledige hoogte voor ruimtelijke kwaliteit en uitzicht. De kamers kunnen natuurlijk worden geventileerd, ook op de twintigste verdieping. Wanneer de hotelgast afwezig is of slaapt, past de gevel zich automatisch aan het buitenklimaat en voorkomt zo warmteverlies of oververhitting.Hierdoor bespaart de bouwkundige schil het grootste deel van het energieverbruik.Het gevelbeeld is dynamisch en verandert continu onder invloed van de hotelgast, het weer en het tijdstip van de dag.

Lokale energiebronnen

De overgebleven benodigde energie wordt zelf opgewekt, deels met biomassa uit het hotel. Grijs water wordt gebruikt voor toiletspoeling, regenwater voor de kruiden in de kas op de bovenste laag. De kas neemt CO2 op uit de gebruikte ventilatielucht.

Materiaalgebruik wordt waar mogelijk beperkt door slim te ontwerpen. De benodigde materialen zijn zoveel mogelijk gerecycled en bij voorkeur afkomstig van lokale leveranciers en fabrikanten.

Lokale materialen

Op alle plekken in het hotel, van de publieke restaurant- en vergaderlagen, de intiemere gangen en hotelkamers tot en met de skybar op de bovenste verdieping, wordt gezocht naar een specifieke relatie met de stad. Het toepassen van lokale materialen, de lokale (voedsel)productie, de relatie met het veranderlijke Nederlandse klimaat en de ruimtelijke, sociale verbondenheid met buurt en stad, zorgen ervoor dat het hotel geen generieke, inwisselbare halte wordt.

Impressie Hotel Amstelkwartier