Campus Hoogvliet Rotterdam

Projectinformatie

Project Campus Hoogvliet Rotterdam
Locatie Rotterdam
Opdrachtgever Gemeente Rotterdam / Woningcorporatie Woonbron
Architect Landelijke Projecten
Looptijd 1 januari 2012 - 1 oktober 2013

Campus Hoogvliet is een bijzondere plek waar onderwijs en vrijetijdsbesteding bij elkaar komen. Zo biedt de campus ruimte voor wonen en onderwijs, maar ook voor sport, cultuur, stages en werk. Overdag, maar ook ’s avonds is het een centrum waar van alles gebeurt, van sport en horeca tot cultuur.

De unieke campus omvat een zestal gebouwen waarin een drietal scholengemeenschappen zijn gevestigd. Het betreft ROC Zadkine, Einstein Lyceum en Penta College CSG.

Jongeren tussen de 12 en 27 jaar zijn de belangrijkste gebruikers van de Campus Hoogvliet, maar niet de enige gebruikers. Zo kunnen ook buurtbewoners terecht in het wijkrestaurant en kunnen alle Hoogvlieters sporten in het sportgebouw.

De resterende gebouwen op de Campus doen dienst als Sportgebouw, Woongebouw en Art-studio. Hierdoor heeft de Campus ook een duidelijke wijkfunctie. Zowel voor bewoners, als ook voor het Hoogvlietse verenigingsleven.

Het sportgebouw heeft onder meer een grote sportzaal, een turnzaal en klimwand. Het woongebouw bestaat uit 94 energiezuinige woonstudio’s van 25 tot 44 m² en 16 kamers van ca. 10 m², allen bestemd voor jongeren. Daarnaast beschikt het gebouw over een wijkrestaurant. De art-studio biedt ruimte aan geluidsstudio’s, opnameruimtes en toneel- en dansoefenruimten.