Antoni van Leeuwenhoek

Projectinformatie

Project Antoni van Leeuwenhoek
Locatie Amsterdam
Looptijd tot 1 juni 2016

De TBI-ondernemingen J.P.van Eesteren, Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros werken integraal aan het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Aan de achterzijde van het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis wordt uitbreiding en renovatie gerealiseerd van de centrale hal en twee gebouwen. Tijdens de verbouwing blijft het ziekenhuis zonder onderbreking in bedrijf.

De jong gortemaker algra

BIM in de hoofdrol

In de integrale aanpak tijdens dit project staat het werken met een digitaal 3D BIM-model van het ontwerp centraal. Via dit model is een totaaloverzicht van het project virtueel beschikbaar. BIM biedt onder andere inzicht hoe de bouwplaats er op bepaalde momenten uit zal zien en wat de gevolgen zijn van elke kleine verandering. Dit is met name van belang om verstoring van processen in het ziekenhuis goed inzichtelijk te maken, tijdig te kunnen bespreken met alle betrokken gebruikers en zoveel mogelijk te voorkomen. Zo biedt BIM inzicht in de ideale plaatsing van tijdelijke wanden om de hygiëne te kunnen blijven garanderen.

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de TBI-ondernemingen aangewezen als beste samenwerkingspartner tijdens een bijeenkomst waarbij TBI haar aanpak presenteerde over het integraal samenwerken met de opdrachtgever en bouwpartners. BIM is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Nieuwbouw én renovatie

De drie TBI-ondernemingen gaan het atrium en de centrale hal aan de achterzijde van het ziekenhuis, uitbreiden. Aan weerszijden van de hal realiseert de bouwcombinatie een tweetal gebouwen (zowel nieuwbouw als renovatie). Hier worden de afdelingen Nucleaire Geneeskunde, Klinische Pathologie en DNA Diagnostiek uitgebreid en worden bijbehorende techniekruimtes, kantoren en werkplekken gerealiseerd. Daarnaast wordt een vleugel gebouwd voor preventie, revalidatie en nazorg van kankerpatiënten, zoals een oefen- en revalidatiezaal, cardiofitness en ruimtes voor psychosociale begeleiding. Op de nieuw te bouwen delen komen techniekruimten voor de installaties voor elektra, ventilatie, verwarming en koeling en separate afzuiging.