EnergyInsight

Energie en organisaties: de EnergyInsight aanpak

Bedrijven in Nederland worden geconfronteerd met complexe duurzaamheids­vraagstukken. Doordat wet- en regelgeving op dit vlak steeds minder vrijblijvend is, worden organisaties gedwongen maatregelen te treffen. 

Zo is er in september 2013 vanuit de SER het Energieakkoord opgestart, waarbij verschillende organisaties hebben afgesproken zich in te zetten voor het verduurzamen van de maatschappij. Ook zijn er voorwaarden waar organisaties zich aan dienen te houden waaronder de Europese Energie-efficiency Richtlijn (EED) en Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3). Deze schrijven voor dat er om de vier jaar een energie-audit moet worden doorlopen.

ENERGYINSIGHT

Procedure en beleid

Het is belangrijk om te weten dat een MVO-beleid cruciaal is voor de continuïteit van de organisatie. Niet alleen kijken klanten ernaar, ook nieuwe medewerkers hebben oog voor maatschappelijk betrokken organisaties. Croonwolter&dros realiseert zich dat. Met EnergyInsight kijken we daarom naar de verschillende kapstokken zoals BREEAM, ISO en ISSO normeringen. Deze bieden vele mogelijkheden om een langdurig duurzaamheidsbeleid op te zetten. Op die manier dragen we bij aan:

  • de vormgeving van visie en beleid (directie),
  • borging en implementatie van het beleid (management) en
  • bieden we praktische technische oplossingen (techniek) 

Top down aanpak

Door EnergyInsight zijn we in staat maatwerk te bieden. Samen met een team van specialisten op het gebied van duurzame technieken kijken we naar uw vraag. Zo ontvangt u van ons een afgestemd advies dat passend is voor uw organisatiedoelstellingen. Bij de implementatie staan we tevens garant voor de prestatieborging en werken we vanuit de ISO 5000-reeks, ISO 14000-reeks (milieumanagement) en ISO 9001 (kwaliteitsmanagement). Deze aanpak zorgt ervoor dat het MVO-beleid op verschillende lagen in de organisatie succesvol wordt geborgd.

Kort samengevat vertaalt onze aanpak zich in 5 stappen:

  • beleidsanalyse;
  • inventarisatie energiehuishouding;
  • uitvoeren onderzoek en rapportage onderzoek;
  • voorstellen van verbeterpunten, maatregelen;
  • uitvoeren van de maatregelen;

Kennis en kunde

Croonwolter&dros heeft ruim 140 jaar ervaring met slimme technologie op het gebied van duurzame opwekkers, energieopslag en efficiënte klimaatbeheersing. Aangevuld met onze kennis van automatisering en informatisering biedt EnergyInsight naast beleid en technische oplossingen ook een energiemonitoringssysteem (EMS). Hierdoor bent u doorlopend op de hoogte van gebouwprestaties.