Van installatiebedrijf naar techpartner

31 mei, 2018

Churchill zei ooit: We shape our buildings, and thereafter they shape us. Hij gaf hiermee aan dat de vorm van het gebouw verantwoordelijk was voor het tweepartijenstelsel, de essentie van de Britse parlementaire democratie. Een metafoor, die laat zien hoeveel impact de omgeving kan hebben op de manier van werken. Binnen de vastgoedsector wordt dit ook actueel en is er naast het verduurzamen van gebouwen steeds meer aandacht voor een prettige manier van werken en hoe gebouwen daarin kunnen faciliteren. Dit kan worden gerealiseerd door gebouwen slim, duurzaam en vitaal te maken. Een visie die Marc Hopman en Joyce van de Velde met veel enthousiasme uitdragen.

Marc Hopman en Joyce van de Velde zijn binnen Croonwolter&dros verantwoordelijk voor de proposities Revitalisatie & Smart Buildings. De combinatie van deze twee proposities maken gebouwen slim, duurzaam en vitaal. Dit wordt vervolgens gegarandeerd door Smart services, waarbij gebouwen volgens intentie functioneren en er lange termijn afspraken over de prestaties van uw gebouw worden gemaakt.

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

PROJECTEN UTILITEIT