Nieuwe 4e Gymnasium

14 januari, 2020

Projectomschrijving

Het 4e Gymnasium is een publiek utilitair onderwijsgebouw met een totale oppervlakte van ruim 9.600 m² BVO, welke is uitgevoerd in bouwteamverband. Het gebouw heeft verschillende ruimtes zoals: collegezalen, aula/podium, bergingen, dakterras, docentenruimten, filmzaal, technische ruimten, studio’s, multifunctionele ruimte (MDR), creatief atelier, leerplein, stafruimte, tribune/trap, dubbele sporthal (996 m² BVO) en een fietsenkelder.

Het ontwerp van Paul de Ruiter Architects deelt het gebouw in drie horizontale zones in. In de plint bevinden zich de entree en het openbaar programma. Via de hoofdentree wordt het atrium bereikt. In het atrium 'hangen' verschillende leerpleinen en balkons, die via gangen verbonden zijn met de lokalen. De les- en werkruimten zijn verdeeld over de eerste en tweede verdieping. De bovenste verdieping biedt ruimte aan een volwaardige sportzaal en een groot dakterras.

Het 4e Gymnasium gaat met haar nieuwe schoolgebouw aan de Archangelweg 4 in Amsterdam mee in de duurzame ambitie van het klimaat neutrale historische stadsdeel West, er is mede vanuit gemeentelijk klimaatbeleid, bewust gekozen voor lange termijn duurzaamheid maatregelen binnen het project. De hoge gebruiksintensiteit van het gebouw en bijbehorende exploitatiekosten vroegen om extra maatregelen op het gebied van duurzaamheid en levensduurkostenoptimalisatie.

Alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden zijn zelfstandig door ons uitgevoerd. Alle ontwerpwerkzaamheden en realisatiewerkzaamheden zijn integraal E/W uitgevoerd.

Het nieuwe 4e Gymnasium voldoet aan alle kwaliteiten waaraan een modern gymnasium behoort te voldoen. Het accent ligt op kunstzinnige en culturele vorming. Naast reguliere leslokalen is er ook een atelier, een filmzaal, een theater, muziekstudio’s  en een laboratorium gerealiseerd.

Het 4e Gymnasium gaat mee in de duurzame ambitie van het stadsdeel. Het schoolgebouw is aangesloten op de warmtelevering in het Houthaven gebied en er is betonkernactivering toegepast. Tevens is het complex geïsoleerd met zeer hoogwaardig drievoudig glas en wordt de benodigde elektriciteit opgewekt op het dak middels PV-cellen.

Interessante artikelen